Numerele trecute

Jurnalul de afaceri Februarie 2024

Februarie 2024

Conform definiției dată de Wikipedia, „stresul ocupațional reprezintă stresul psihologic legat de locul de muncă. Stresul ocupațional se referă la o afecțiune cronică care poate fi gestionată prin înțelegerea condițiilor stresante de la locul de muncă și prin luarea măsurilor necesare pentru remedierea acestora”. Mai mult decât atât, OMS afirmă că „Stresul legat de muncă este răspunsul pe care oamenii îl pot avea atunci când sunt supuși la cerințe și presiuni în cadrul muncii care nu se potrivesc cunoștințelor și abilităților lor și care pun la încercare capacitatea lor de a face față”.

La acest stres ocupațional tinde să se adauge factori care țin de situația economică, tensiunile geo-politice (care pot amplifica riscul de burnout, atât în rândul angajaților, cât și al antreprenorilor), dar mai ales schimbările frecvente ale reglementărilor adoptate într-un timp foarte scurt, fără o pregătire prealabilă. În acest sens, se impune o discuție mai amplă despre abordările sustenabile pentru adaptare și pentru o redefinire a conceptului de succes în 2024.

Într-un mediu dominat de social media și de imaginea pe care vrem să o clădim pentru noi și afacerile noastre, devine cu atât mai important să abordăm corect și la timp presiunile sociale și profesionale care pot duce la stres ocupațional și burnout, pentru a preîntâmpina situații dificile.

Redefinirea conceptului de succes în contextul actual este esențială, întrucât ne permite să abordăm presiunile sociale și profesionale care pot contribui la burnout, subliniind importanța unei reevaluări a conceptului de succes într-un mediu economic și social dificil. În plus, este necesar să fie implementate o serie de soluții organizaționale pentru prevenirea burnout-ului, inclusiv prin promovarea unui echilibru între viața profesională și personală.

Sublinierea importanței sprijinului comunității și a solidarității între colegi și organizații în contracararea izolării și epuizării profesionale devin la fel de importante, dar se impune și existența unui leadership empatic în cadrul organizațiilor, liderii devenind astfel factori cheie în menținerea sănătății mentale a echipei în contextul provocărilor continue.

Să avem, așadar, cu toții o lună februarie în care să rescriem definiția succesului, punând accent pe echilibrul dintre viața profesională și cea personală, recunoașterea eforturilor depuse și sprijinul reciproc în echipă!

Jurnalul de Afaceri Ianuarie 2024

Ianuarie 2024

Dacă ar fi să facem o retrospectivă a anului care tocmai s-a încheiat, un loc important ar reveni inteligenței artificiale și modului în care ne-a schimbat viețile, dar și afacerile. 2024 continuă această tendință, oferind posibilități de neimaginat pentru afaceri, indiferent de dimensiunea lor. Cu toate acestea, pentru a putea folosi și exploata la maximum resursele, este necesar în primul rând să înțelegem beneficiile pe care folosirea inteligenței artificiale le poate aduce afacerii noastre. În acest sens, este important să analizăm potențialele avantaje, dar și provocările care pot apărea în procesul de implementare, în condițiile în care este necesar să fie identificate în primă instanță procesele care pot fi îmbunătățite și optimizate.

Folosirea inteligenței artificiale permite afacerilor să folosească într-un mod mult mai eficient datele disponibile și, mai mult decât atât, oferă acces la date calitative, precise și relevante. Prin urmare, nu mai este atât de important să avem o cantitate mare de date, ci să avem un set de date rezultate dintr-un proces de evaluare profundă care să ne permită să obținem rezultate mult mai precise și să luăm decizii informate.

Este, de asemenea, important ca fiecare afacere să ia în considerare stabilirea de noi parteneriate și colaborări care să permită accelerarea procesului de implementare și o evoluție cât mai favorabilă. Mai departe, accentul se pune pe procesul de pregătire continuă a personalului pentru a înțelege și a utiliza corespunzător inteligența artificială.

Inteligența artificială însă este sinonimă cu inovația constantă. Este un domeniu aflat în continuă schimbare, ceea ce înseamnă că noi aplicații și tehnologii vor fi disponibile într-un timp relativ scurt, impunând afacerilor un grad de flexibilitate crescut, dar și obligativitatea de a se adapta rapid la schimbările apărute. Totodată, tehnologia bazată pe inteligență artificială ridică noi provocări în ceea ce privește securitatea cibernetică, dar și în acest domeniu de activitate, inteligența artificială poate fi folosită cu succes pentru a preveni, a detecta și a proteja datele companiei.

Nu în ultimă instanță, este important ca fiecare afacere să comunice transparent legat de modul în care folosește inteligența artificială și să respecte reglementările în vigoare. În concluzie, inteligența artificială poate reprezenta pentru multe afaceri șansa de a cunoaște o dezvoltare uimitoare atunci când datele sunt folosite extensiv, dar și când gândirea critică și creativitatea antreprenorilor sunt dublate de tehnologii aflate în permanentă evoluție.

 

Jurnalul de Afaceri Decembrie 2023

Decembrie 2023

Luna decembrie nu aduce doar entuziasmul caracteristic sărbătorilor de iarnă iminente, ci și oportunitatea de a contempla și analiza evoluția afacerilor pe parcursul acestui an. Este un moment prielnic pentru a privi înapoi, a evalua realizările, a identifica lecțiile învățate și a planifica direcțiile viitoare, consolidând astfel perspectivele pentru anul ce urmează.

Evaluarea amănunțită a performanțelor din anul curent, evidențiind aspectele cheie care au contribuit la succes sau au reprezentat provocări, reprezintă un aspect esențial în stabilirea unei strategii pentru anul următor. În plus, identificarea tendințelor majore din industrie, dar și a modificărilor în comportamentul consumatorilor pot oferi o bază solidă pentru ajustarea strategiilor viitoare. În acest sens, o retrospectivă a evoluției domeniului de activitate din ultimul an este de un real folos și oferă o imagine de ansamblu asupra întregii situații, având chiar rolul de a prefigura o traiectorie viitoare.

La final de an, este momentul propice să folosim datele de care dispunem pentru a face proiecții și predicții privind evoluția pieței și a afacerii pe termen scurt, mediu și lung. Aceasta poate include anticiparea schimbărilor în cerere/ofertă, analiza trendurilor tehnologice, a competiției, dar și evaluarea impactului unor factori externi asupra mediului de afaceri.

În creionarea unei strategii pentru anul care urmează este bine însă să lăsăm și loc pentru oportunități, pentru noi provocări, pentru că acestea vor apărea cu siguranță. Doar cunoscându-ne foarte bine domeniul de activitate și piața căreia ne adresăm, cerințele și nevoile aflate mereu în schimbare și evoluție, putem să rămânem în pas cu tendințele și să evoluăm, împreună cu fiecare client, partener, competitor. Mai mult decât o competiție cu ceilalți, vorbim despre o competiție cu noi înșine, cu abilitățile noastre de azi, cu viziunea din momentul de față, precum și cu capacitatea de a imagina un viitor în care afacerile românești să prospere prin optimizarea canalelor de distribuție, ajustarea mix-ului de produse sau servicii, și implementarea unor strategii de marketing mai eficiente pentru a răspunde noilor provocări și oportunități.

Începem așadar luna decembrie urând La mulți ani! tuturor românilor   și afacerilor românești care ne oferă, număr de număr, dovada că lucrurile se pot face cu pasiune și profesionalism și aici, în România!

Jurnalul de Afaceri Noiembrie 2023

Noiembrie 2023

Mai mult decât oricând, gestionarea eficientă a resurselor financiare ale companiilor devine extrem de importantă în condițiile actuale de inflație crescută, turbulențe la nivel global, probleme în lanțurile de aprovizionare, dar și o oarecare criză a forței de muncă.

Inflația crescută adaugă presiune asupra costurilor pentru companii, deoarece prețurile materiilor prime, energiei și altor resurse cresc semnificativ. Prin urmare, o gestionare eficientă a resurselor financiare ajută companiile să țină sub control aceste costuri suplimentare și să găsească variante de optimizare a acestor costuri sau a resurselor financiare disponibile.

Totodată, companiile se confruntă și cu provocări generate de conflictele apărute la nivel global, care determină o anumită volatilitate valutară. Companiile care desfășoară tranzacții internaționale trebuie să țină seama de aceste fluctuații și să-și protejeze veniturile și cheltuielile în mod corespunzător.

Într-un mediu economic caracterizat de schimbări constante, companiile trebuie să fie capabile să se adapteze rapid la noile condiții, pentru a putea supraviețui. Acest lucru necesită flexibilitate în gândire, dar și un anumit grad de flexibilitate financiară și resurse suficiente pentru a face față situațiilor neprevăzute.

Cu toate acestea, rezultatele Eurobarometrului în ceea ce privește cunoștințele financiare ale europenilor ne plasează pe ultimul loc în Uniunea Europeană, în condițiile în care românii consideră că dețin un nivel de pregătire înalt de educație financiară. Realitatea însă ne arată o situație cu totul diferită.

Știm cu toții că membrii echipei joacă un rol crucial în gestionarea eficientă a resurselor financiare și că lipsa de educație financiară poate duce la decizii nepotrivite, precum cheltuieli nejustificate sau ignorarea oportunităților de economisire. Prin urmare, educația financiară a angajaților poate contribui la luarea deciziilor mai informate și la o gestionare mai eficientă a resurselor financiare ale companiei.

În concluzie, în contextul inflației ridicate și al turbulențelor globale, gestionarea eficientă a resurselor financiare devine esențială pentru supraviețuirea și succesul unei companii. De aceea, cu atât mai importantă devine componenta de educație financiară a angajaților, care se reflectă atât în deciziile pe care aceștia le iau în viața personală, dar și în cea profesională. Cum ar fi să considerăm educația financiară a echipei drept un pas esențial în pregătirea fiecărui angajat, astfel încât acesta să devină capabil să ia decizii financiare în cunoștință de cauză, să capete un grad mai mare de independență și să își dezvolte o gândire creativă, bazată pe principii solide, învățate și exersate în timp?

Jurnalul de Afaceri Octombrie 2023

Octombrie 2023

Se discută în ultima vreme, mai ales, despre importanța predictibilității fiscale din perspectiva mediului privat, dar și despre consecințele pe care impredictibilitatea le poate avea atât asupra mediului de business, cât și asupra populației. Într-un mediu caracterizat de permanentă schimbare și tulburări tot mai variate, mediul de afaceri ar avea cu adevărat de câștigat de pe urma unor politici fiscale coerente, stabilite pe baza unei analize atente, bazate pe situația reală din piață, dar care ia în considerare și evoluția viitoare a economiei și a societății, în ansamblul ei.

Vorbind despre predictibilitate fiscală, un prim avantaj ar fi cel legat de stabilitate financiară și posibilitatea companiilor de a-și planifica strategia. Afacerile, indiferent de dimensiune, au nevoie de un mediu fiscal stabil pentru a-și putea planifica bugetele, investițiile și strategiile pe termen scurt, mediu și lung. În condițiile în care regulile fiscale se schimbă frecvent și imprevizibil, companiile vor avea dificultăți în luarea de decizii financiare corecte, fapt care se va reflecta cu siguranță și asupra supraviețuirii sau evoluției acestora, dar și asupra taxelor încasate de stat de la mediul privat.

Predictibilitatea fiscală ajută la reducerea incertitudinii financiare pentru afaceri, fapt deosebit de important deoarece permite o planificare strategică, crearea de locuri de muncă sau extinderea activității, dar și investiții. În plus, investitorii străini sunt mai atrași de țările cu un mediu fiscal stabil și predictibil.

Un alt aspect important este cel legat de conformitatea fiscală. O politică fiscală previzibilă încurajează conformitatea fiscală. Astfel, companiile sunt mai dispuse să respecte regulile fiscale atunci când acestea sunt clare și cunoscute din timp, ceea ce duce la o colectare eficientă a veniturilor fiscale pentru stat. Nu în ultimul rând, trebuie să amintim faptul că un mediu fiscal previzibil poate contribui la creșterea încrederii în guvern.

Prin urmare, predictibilitatea financiară este o condiție sine qua non pentru stabilitatea și creșterea sustenabilă a afacerilor, care joacă un rol esențial în dezvoltarea economiei și în menținerea unui mediu de afaceri sănătos. Însă, cât de aproape suntem ca țară de obținerea acestui deziderat?

Jurnalul de Afaceri Septembrie 2023

Septembrie 2023

Într-un peisaj economic și politic marcat de schimbări, companiile se confruntă atât cu provocarea, cât și cu oportunitatea de a-și redefini conceptul de succes și de a evalua impactul lor în mediul de afaceri într-un mod mai profund și complex. La început de toamnă, companiile își reajustează strategia de afaceri pentru a reflecta evoluția continuă, dar și pentru a face demersurile necesare atingerii succesului durabil.

Observăm nu de puține ori trecerea de la o abordare concentrată exclusiv pe cifre financiare către o viziune în care valoarea obținută pe termen lung, atât pentru angajați, acționari, cât și comunitate și mediu, capătă o importanță din ce în ce mai mare. Astfel, strategia companiilor vizează mai mult decât maximizarea profitului și, în plus, crearea de valoare pe termen lung.

În acest sens, un rol important îl joacă și responsabilitatea corporativă. Viziunea companiilor asupra responsabilității corporative în direcția protecției mediului înconjurător și implicării în comunitate pare, de asemenea, să se fi schimbat. Prin urmare, toamna este un moment ideal pentru a stabili noi strategii care să vizeze noi inițiative și politici de responsabilitate corporativă pentru companii. Se pune accent pe crearea de noi locuri de muncă și avantajele care decurg de aici pentru comunitate, prin îmbunătățirea calității vieții și dezvoltarea economică continuă, ceea ce reprezintă de fapt premisa pentru o evoluție favorabilă pe plan personal și profesional a angajaților și, prin urmare, a companiilor.

De aceea, este esențial ca fiecare companie să stabilească la început de toamnă strategia potrivită, care să permită integrarea sustenabilității în toate aspectele afacerii, dar mai ales să comunice eficient pașii făcuți în acest sens, astfel încât să reprezinte un exemplu de bună practică în domeniu, dar și să crească gradul de implicare al angajaților în procesul de schimbare din cadrul companiei. În acest sens, transparența și angajamentul devin esențiale pentru consolidarea încrederii clienților și partenerilor, dar și în efortul de a construi o imagine mai autentică și completă a companiilor.

Să profităm așadar de șansa de a regândi strategia sau de a face ajustările necesare, astfel încât să navigăm cu succes prin schimbările apărute, indiferent de natura lor. Această perioadă de tranziție ne oferă o oportunitate valoroasă de a ne reevalua prioritățile și de a ne alinia mai bine afacerea cu valorile sociale și de mediu. De la maximizarea profitului la generarea unui impact pozitiv pe termen lung, schimbarea paradigmelor în lumea afacerilor ne inspiră să căutăm inovația și să construim un viitor sustenabil!

Jurnalul de Afaceri August 2023

August 2023

Cu sosirea lunii august, mulți se pregătesc pentru concedii binemeritate și relaxare la mare sau în locuri exotice. Cu toate acestea, pentru companii, luna august reprezintă și momentul în care se pregătesc sau se ajustează strategiile de afaceri.

Luna august reprezintă un moment potrivit pentru a evalua performanța companiei din prima jumătate a anului și pentru a face ajustări la strategia de afaceri, dacă este necesar. Analiza rezultatelor financiare, feedback-ul clienților și evoluția pieței pot oferi informații valoroase pentru luarea deciziilor corecte, care vor pune bazele evoluției viitoare a companiei.

De multe ori, un concediu poate aduce claritate în gândire și poate oferi atât companiilor, cât și membrilor echipei, o viziune nouă asupra provocărilor existente, contribuind la dezvoltarea de noi produse sau soluții sau, de ce nu, la o regândire a ofertei.

Pe măsură ce se apropie sezonul de toamnă, companiile pot folosi luna august pentru a analiza și îmbunătăți experiența clienților. Acest lucru poate fi realizat prin colectarea de feedback de la clienți, evaluarea serviciilor și produselor oferite, și implementarea unor noi inovații pentru a răspunde nevoilor și așteptărilor clienților.

În plus, apropierea sezonului de toamnă poate aduce oportunități noi de creștere pentru anumite industrii sau sectoare. Managerii trebuie să identifice aceste oportunități și să dezvolte strategii specifice pentru a profita de ele și a-și extinde afacerea.

Totodată, luna august poate fi momentul potrivit pentru a investi în dezvoltarea și formarea angajaților, prin organizarea de programe de training și workshop-uri pentru a spori competențele și cunoștințele angajaților, care pot îmbina utilul cu plăcutul, prin organizarea de teambuilding-uri la mare sau la munte. Întrucât mulți angajați își iau concedii în august, planificarea atentă a programului și asigurarea unei bune distribuiri a resurselor este esențială, astfel încât activitatea să nu fie perturbată și operațiunile să își păstreze eficiența.

În concluzie, luna august poate fi văzută ca o perioadă de relaxare și concedii, dar și ca un moment important pentru creionarea strategiilor de afaceri. Prin planificare atentă, analiză riguroasă și ajustări corespunzătoare, companiile pot profita de perioada concediilor pentru a se pregăti și a fi competitive în sezonul de toamnă, asigurându-și succesul pe termen lung.

Jurnalul de afaceri Iulie 2023

Iulie 2023

Avansul tehnologic a adus cu sine o avalanșă de informații, dar și oportunități nemaiîntâlnite pentru afaceri. Cu toate acestea, multe persoane s-ar putea să se simtă copleșite de multitudinea de date, lipsa de structură și coerența în implementarea tehnologiei. Din acest motiv, este esențial să cunoaștem în detaliu posibilitățile pe care avansul tehnologic le aduce și să învățăm să le gestionăm eficient, astfel încât să obținem performanță în afaceri.

Trebuie să înțelegem că tehnologia, inclusiv AI, este un instrument și nu un scop în sine. Încorporarea inteligenței artificiale în modul în care facem afaceri ar trebui să vizeze îmbunătățirea proceselor și rezultatelor, dar să nu neglijeze importanța interacțiunii și implicării umane. Tehnologia poate eficientiza și automatiza anumite sarcini, dar este nevoie de oameni pentru a oferi perspectivă, creativitate și înțelegere emoțională.

Un alt aspect esențial în gestionarea avansului tehnologic este învățarea continuă. Tehnologia evoluează rapid, iar noi aplicații și soluții sunt lansate constant. Pentru a beneficia la maximum de avantajele oferite de AI, trebuie să fim dispuși să ne adaptăm și să învățăm în permanență, atât prin formarea personalului în ceea ce privește tehnologiile emergente, cât și prin cultivarea unei culturi organizaționale a învățării continue. Cei care sunt deschiși și dornici să se dezvolte în concordanță cu avansul tehnologic vor avea un avantaj competitiv semnificativ.

Pentru a evita sentimentul de copleșire, este important să se acorde o atenție deosebită structurării și organizării datelor. O cantitate mult prea mare de informații poate deveni copleșitoare în scurt timp și poate duce la decizii mai puțin decât optime. Implementarea unor sisteme de gestionare a datelor și a instrumentelor de analiză pot ajuta la structurarea și interpretarea datelor, facilitând luarea deciziilor informate.

Un sfat practic pentru implementarea AI în afaceri este de a începe cu problemele și obiectivele specifice ale organizației. În loc să se abordeze implementarea AI ca un obiectiv general, ar trebui să ne concentrăm asupra provocărilor specifice pe care le întâmpinăm și să găsim modalități în care AI poate aduce valoare adăugată.

Prin înțelegerea profundă a posibilităților tehnologice și utilizarea lor într-un mod strategic, afacerile pot obține avantaje și progrese semnificative într-un mediu în continuă schimbare.

Jurnalul de Afaceri Iunie 2013

Iunie 2023

Sistemul de învățământ are un rol esențial în pregătirea viitorilor antreprenori, dar și un impact major asupra economiei, având o influență semnificativă asupra dezvoltării societății și a progresului economic. Pentru a ne asigura un viitor prosper, este crucial ca fiecare dintre noi să recunoască importanța sistemului de învățământ și să se implice în dezvoltarea acestuia în mod corespunzător.

În condițiile în care grevele se înmulțesc, trebuie să ne îndreptăm atenția asupra aspectelor care contează și să încercăm să facem lucrurile să funcționeze. Pe de o parte, atunci când ne referim la un sistem de învățământ eficient,  recompensarea performanței profesorilor reprezintă un aspect esențial care trebuie luat în calcul. Profesorii talentați și dedicați joacă un rol fundamental în formarea și îndrumarea viitorilor tineri antreprenori și lideri economici. Prin recunoașterea și recompensarea meritelor profesorilor, se motivează și încurajează excelența în predare, ceea ce duce la o educație de calitate superioară. Printr-o recompensare adecvată, bazată pe merite, pot fi atrași și menținuți în sistemul de învățământ profesioniști calificați și motivați, dedicați acestui domeniu.

Pe de altă parte, trebuie subliniată importanța procesului de învățare pe tot parcursul vieții. Într-o lume în continuă schimbare, cu tehnologie avansată și noi și noi provocări ale pieței, profesorii trebuie să fie pregătiți la rândul lor să se adapteze și să învețe în mod constant, astfel încât să poată ajuta tinerele generații să facă față schimbărilor prin flexibilitate în gândire, cunoștințe bine structurate, dar și prin încrederea pe care o dobândesc ca rezultat al experienței. Metodele de predare învechite, numărul crescut de manuale sau programa școlară în continuă schimbare sunt factori care destabilizează parcursul școlar și se dovedesc a crea lacune importante atunci când vine vorba despre pregătirea copiilor și tinerilor pentru realitățile pieței muncii. Și atunci, realizăm prea târziu faptul că tânăra generație fie nu știe în ce direcție să se îndrepte la terminarea studiilor, fie își modifică periodic parcursul profesional, resimțindu-se tot mai neîmplinită din punct de vedere profesional.

Faptul că cei mai mulți copii sau tineri știu să folosească un telefon sau tabletă nu înseamnă că au abilități tehnice care să îi ajute foarte mult în parcursul lor profesional. Dar, în noianul de informații și surse de informare existente, cineva trebuie să îi învețe pe tineri cum să găsească și să aleagă resursele disponibile online de care au nevoie, cum să le folosească în procesul de învățare și să își ușureze parcursul ales. Și acum, revenim la importanța profesorilor și la rolul acestora de a le deschide copiilor și tinerilor apetitul pentru tehnologie, pentru tot ceea ce este nou, pentru inovație, cultură, formare. Prin adoptarea unor metode de predare relevante și inovatoare, sistemul de învățământ poate și trebuie să pregătească tânăra generație să gândească critic, să inoveze și să se adapteze la schimbările care apar, și, de ce nu, să deschidă calea altor tineri către posibilitățile nelimitate pe care învățarea le poate oferi, indiferent de vârstă!

 

Jurnalul de Afaceri Mai 2023

Mai 2023

Aspectele privind rezultatele financiare ale unei companii au căpătat o importanță din ce în ce mai mare în ultimii ani. Deși este un aspect adesea uitat în discuțiile despre succesul unei companii, orice afacere are o componentă umană esențială. Partenerii unei companii, clienții, angajații și comunitatea în care își desfășoară activitatea sunt considerați toți ca fiind parte din baza de resurse umane. Aceste persoane joacă un rol esențial în evoluția unei companii, contribuind la succesul sau eșecul acesteia. În timp ce performanța și cifra de afaceri sunt importante, succesul pe termen lung al unei companii depinde și de modul în care acestea își apreciază angajații.

Munca joacă un rol crucial în viețile noastre și are un efect profund asupra modului în care ne dezvoltăm. Oamenii petrec o mare parte din timp la locul de muncă și, în multe privințe, locurile de muncă îi definesc. Prin urmare, este crucial să înțelegem rolul pe care îl joacă munca în dezvoltarea noastră, ca indivizi. Este la fel de important însă să ținem cont de valoarea echilibrului dintre viața profesională și viața privată, într-o societate în care cerințele și presiunile profesionale cresc pe zi ce trece. Deși munca este importantă, nu ar trebui să ne ocupe tot timpul.

Este esențial să ne programăm timpul și să ne prioritizăm sarcinile, astfel încât să ne putem dedica atât vieții profesionale, cât și vieții personale. Ca rezultat, menținerea echilibrului dintre viața profesională și cea privată este esențială pentru a ne menține sănătatea și bunăstarea pe termen lung.

Astfel, deși este esențial pentru companii să se concentreze asupra performanței și profitabilității afacerii, nu ar trebui să treacă cu vederea importanța acordării unor pauze bine-meritate. Este deosebit de important pentru proprietarii de afaceri să ia pauze ocazional, mai ales într-o lume în care nevoile de afaceri par să fie mai urgente ca niciodată. O scurtă evadare poate fi o modalitate excelentă de relaxare, de a găsi noi modalități de a rezolva provocările de la locul de muncă și, în general, de a îmbunătăți modul în care funcționează companiile.

Să profităm așadar, la maxim, de mini-vacanța de 1 mai și să ne reîntoarcem cu toții cu forțe și idei proaspete, la început de lună!

total: 127 | afișate acum: 1 - 10