Obiective 2021 ASF

Obiective 2021 ASF. Anunţul făcut de Autoritatea de Supraveghere Financiară

11.01.2021

Obiective 2021 ASF. Diversificarea produselor de asigurare și, implicit, dezvoltarea pieței de profil reprezintă obiective fundamentale, pe termen mediu și lung, pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Obiective 2021 ASF. Cadrul legislativ

Aşadar, ASF analizează și revizuiește în permanență cadrul legislativ pentru a oferi posibilitatea entităților din piață să implementeze noi produse și servicii. Prin Norma 19/2018, A.S.F. a reglementat crearea produselor de asigurare de către brokeri, în colaborare cu societățile de asigurare. Până în prezent, cinci brokeri au depus solicitări pen­tru a deveni creatori de produse de intermediere sau de nișă.

În vederea desfășurării activității de creare de produse de asigurare, în asociere cu asigurătorii, intermediarii trebuie să obțină avizul ASF, procesul având două etape. Este vorba de avizarea inițială în calitate de creatori de produse și aprobarea individuală în care se analizează, printre altele:

  • acordul încheiat cu asigurătorii care urmează să subscrie riscurile aferente produselor de asigurare
  • planul de afaceri
  • politica de supraveghere și guvernanță a produselor de asigurare

Avizarea inițială presupune, în principal, crearea structurii responsabilă, formată din cel puțin o persoană desemnată cu crearea produselor de asigurare, care trebuie să dețină aptitudini, cunoștințe și experiență de minim un an în domeniul asigurărilor.

Obiective 2021 ASF. Cerinţe

Ulterior obținerii avizului inițial, intermediarii îndeplinesc următoarele cerințe:

  • încheie un acord cu un asigurător în care este descrisă colaborarea lor în conformitate cu cerințele aplicabile creatorilor de produse de asigurare, sunt precizate procedurile referitoare la identificarea pieței-țintă, precum și rolurile îndeplinite în procesul de aprobare a produselor și în acordurile de distribuție a produselor;
  • elaborează un plan de afaceri din care să reiasă rolul acestora în conceperea și dezvoltarea produselor de asigurare;
  • structura responsabilă cu dezvoltarea de produse documentează modalitatea prin care demonstrează înțelegerea produselor de asigurare comercializate, interesele, obiectivele și caracteristicile clienților aparținând pieței-țintă.

De asemenea, ASF a manifestat deschidere în dezvoltarea acestui tip de produse, avizând solicitările transmise de intermediari, imediat ce condițiile legale aplicabile au fost respectate. Alături de îndeplinirea condițiilor legale, activitatea de creare de produse implică o anumită experiență pe piața de asigurări și o foarte bună cunoaștere a produselor de asigurare pe care jucătorii din piață le oferă deja. Sunt necesare, de asemenea, cunoștințe temeinice legate de activitatea de subscriere.

Cererea unei companii de brokeraj

În prezent, este în analiză o cerere a unei companii de brokeraj, care a depus o solicitare în vederea obținerii unei aprobări individuale pentru un produs de asigurare. Produsul este creat în colaborare cu un asigurător.

Produsul pentru care se solicită aprobarea este unul de sănătate, care nu are încă o denumire comercială, aceasta urmând a fi stabilită după obținerea aprobării individuale.

Citeşte şi Autostrada A1 Arad – Timișoara: Cine a câştigat contractul?