Amenda Posta Romana

Noile obligații ale Poștei Române, anunțate de ANCOM

24.02.2020

Obligații Poșta Română. ANCOM a lansat în consultare publică un proiect de decizie prin care stabileşte în sarcina Companiei Naționale Poșta Română ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, cerințe privind conținutul metodologiei de dezvoltare a sistemului de evidenţă contabilă separată.

Prin proiectul de decizie, ANCOM detaliază și obligaţiile privind dezvoltarea sistemului de evidenţă internă a costurilor şi de elaborare a situaţiilor financiare separate.

Obligații Poșta Română. Furnizor de serviciu universal

Această reglementare vine ca urmare a desemnării CNPR ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale pentru o perioadă de cinci ani, respectiv 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2024. Potrivit deciziei de desemnare, CNPR are obligaţia să implementeze şi să dezvolte un sistem de evidenţă internă a costurilor suficient de detaliat pentru a identifica costul furnizării individuale a serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal şi să realizeze evidenţierea distinctă a activităţilor din sfera serviciului universal de cele neincluse în sfera serviciului universal.

Această metodologie descrie metodele, principiile, ipotezele și sursele de date folosite pentru elaborarea situațiilor financiare separate.

Obligații Poșta Română. Segmente de afaceri

În cuprinsul metodologiei vor fi prezentate serviciile incluse în fiecare dintre cele trei segmente de afaceri:

 • servicii din sfera serviciului universal
 • alte servicii poştale
 • alte servicii non-poştale.

De asemenea, vor fi descrise și:

 • principiile și politicile contabile generale
 • principiile de recunoaștere în contul de profit și pierdere a veniturilor și cheltuielilor
 • principiile de recunoaștere în bilanț a activelor, respectiv datoriilor.

Obligații Poșta Română. Situațiile financiare separate

Așadar, Poșta Română va întocmi, anual, situațiile financiare separate care vor include:

 • situația capitalului mediu angajat pe segmente de afaceri
 • veniturile
 • cheltuielile operaționale
 • rezultatul operațional pe segmente de afaceri
 • situaţii detaliate privind costurile unitare
 • veniturile şi profitabilitatea pentru fiecare dintre serviciile poştale incluse în sfera serviciului universal
 • situația costurilor directe, indirecte și comune

Acestea vor fi prezentate separat pentru serviciile din sfera serviciului universal și respectiv serviciile din afara sferei serviciului universal și reconcilierea între contul de profit şi pierdere din componenţa situaţiilor financiare separate şi contul de profit şi pierdere statutar.

Obligații Poșta Română. Costul mediu

Valoarea costului mediu ponderat al capitalului aferentă serviciilor din sfera serviciului universal va fi stabilită de către ANCOM.

Situațiile financiare separate vor fi auditate de un auditor independent. Raportul de audit va transmis ANCOM împreună cu situaţiile financiare separate.

Citește și PROFI, ținta unor afirmații neadevărate. Ce spun reprezentanții companiei?

 

 

 

 

Citiți și despre: