Petrol si gaze

Rezultate Oil Terminal Constanţa

Oil Terminal, companie de importanță strategică

01.08.2017

Scăderea cotațiilor la produsele petroliere a condus la creșterea solicitărilor pentru terminalele petroliere. Unul dintre cele mai mari terminale din Europa, Oil Terminal a avut o creștere spectaculoasă în ultimii trei ani, creștere generată în primul rând de creșterea solicitărilor clienților externi și interni, ca urmare a scăderilor cotațiilor internaționale la produsele petroliere.

Această evoluție se datorează pieței țițeiului, pentru care anul 2016 a fost unul relativ calm, fără variații care să influențeze schimbări de strategie, față de a doua jumătate a anilor anteriori – 2014 și 2015 – care s-au caracterizat printr-o agitație maximă pe piață, cu solicitări multiple pentru terminalele petroliere pe plan mondial.

„Acest lucru ne-a bucurat, bineînțeles, dar ne-a atras un semnal de alarmă că o parte din  instalațiile terminalului nu mai sunt în parametri optimi din punctul de vedere tehnic și că sunt necesare modernizări, investiții, astfel încât să putem face față cerințelor clienților noștri. Nu considerăm momentan oportună o extindere a capacităților pentru că nu se va justifica așa ceva în perioadele de cotații ridicate pe piață, chiar dacă astăzi avem cereri suplimentare de până la 1 milion de metri cubi capacitate de stocare”, ne-a declarat Sorin Ciutureanu, directorul general al Oil Terminal SA.

Planuri de investiții

Conducerea Oil Terminal și-a luat angajamentul de a diversifica gama de produse derulate prin terminal. Drept urmare, până la sfârșitul anului, Oil Terminal va putea să pună la dispoziția clienților o capacitate de 30.000 m3 spațiu de depozitare la petrol reactor, o necesitate zonală din ce în ce mai mare, ca urmare a creșterii traficului aerian în zona balcanică. Astfel, și Constanța va putea primi la descărcare vapoare de 30.000 de tone petrol reactor.

„Dorim ca societatea să aibă la dispoziție în următorii ani o capacitate operațională de 1,5 milioane m3, dar operațională integral și în permanentă conexiune cu navele, nu doar transport intern între depozite. În ultimii ani, putem spune că am cristalizat exact necesitățile viitoare ale terminalului, astfel încât ceea ce investim să aibă un ritm ridicat de amortizare a investițiilor. Avem clienți importanți, extrem de fermi în decizii, încât nu ne putem permite să îi dezamăgim”, susține Sorin Ciutureanu.

Ca și pondere financiară în cifra de afaceri a societății, operarea de motorină din import și importul de țiței dețin un procent masiv din veniturile societății

Operarea de motorină din import și importul de țiței dețin, de departe, un procent important din veniturile societății, iar Oil Terminal a făcut eforturi cu privire la autorizarea ca antrepozit fiscal pentru exportul de benzină pentru susținerea clienților, chiar dacă veniturile nu au fost îmbucurătoare pentru companie.

În plus, cele mai recente investiții au vizat modernizarea instalației de contorizare motorină, modernizarea unui rezervor de 50.000 mc, pozare supraterană a fascicolului conductelor T1 și T2.

„Vom continua programul de scoatere la suprafață a conductelor tehnologice prin pozarea supraterană a fascicolului de conducte, modernizarea sistemelor de contorizare și extinderea acestora, vom executa lucrări de modernizare la rezervoare prin dotarea lor cu telemăsuri și etanșări duble ce corespund normelor de mediu în vigoare, vom extinde sistemele de acționare electrică a vanelor și comanda lor centralizată din camera de comandă, precum și rampa de încărcare a cisternelor CF din depozitul Sud”, a completat directorul general al Oil Teminal.

Direcțiile strategice ale companiei

Oil Terminal profită de toate oportunitățile care se ivesc atât pentru a satisface cerințele clienților, cât și pentru îmbunătățirea situației economice și a climatului de afaceri din domeniul său de activitate. În acest sens, compania dezvoltă relații de parteneriat prin adaptarea ofertei de servicii oferite în vederea satisfacerii celor mai exigente cerințe.

Misiunea Oil Terminal o reprezintă dezvoltarea relațiilor de parteneriat prin adaptarea ofertei privind prestarea de servicii de primire, depozitare, condiționare și livrare a țițeiului, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide în și din nave maritime și fluviale, vagoane cisternă, conducte petroliere, încărcare cisterne auto, precum și bunkerare nave, orientate către satisfacerea cerințelor clienților și a părților interesate.

În actuala situație economică mondială, ca urmare a scăderii prețului petrolului, cererea de capacități de stocare a crescut semnificativ, Oil Terminal contractând servicii privind stocarea pe termen mediu pentru cantități importante de produse petroliere și țiței. Aceste operațiuni au scos în evidență încă o dată importanța acestui terminal petrolier pentru economia națională, precum și necesitatea stringentă ca statul român să dețină un terminal modern la malul Marii Negre.

„Doar ca un simplu exemplu despre ce înseamnă necesitatea unui terminal modern pentru o țară cu ieșire la mare este Croația, o țară cu o populație de circa 4 ori mai mică decât a României, care a investit din bugetul statului circa 100 de milioane de euro pentru modernizarea terminalului din Omisjali situat la Marea Adriatică. Acest lucru trebuie să ne atragă atenția ca și stat național și să luăm măsuri optime și imediate pentru găsirea resurselor financiare necesare modernizării terminalului din Constanța”, adaugă directorul general al companiei.

Astfel că direcțiile strategice ale Oil Terminal pentru perioada următoare au în vedere reproiectarea instalațiilor terminalului pentru implementarea automatizărilor centralizate într-un singur punct de comandă pentru fiecare depozit în parte; scoaterea la suprafață a întregului fascicol de conducte din zona depozitului port în scopul securității operaționale și de mediu, precum și abordarea unor soluții de suplimentare a instalațiilor operaționale pe fiecare dană petrolieră în parte, pentru evitarea aglomerării în doar 2-3 dane.

De asemenea, asigurarea condițiilor operaționale suplimentare pentru asigurarea unor bune servicii de transbord direct din barje în nave și invers, accesarea de fonduri europene pentru ecologizarea ambelor depozite din zona metropolitană și găsirea unor soluții legislative pentru introducerea depozitului Sud în incinta zonei libere a portului Constanța fac parte din strategia de dezvoltare a Oil Terminal.

Venituri totale, în creștere

Cu o echipă formată din 969 de angajați, Oil Terminal beneficiază de 7 dane de operare de mare adâncime, situate între danele 69-79 din incinta Port Constanța, de circa 40 de km de cale ferată în proprietate cu rampe de încărcare/descărcare de mare capacitate, de interconectarea cu rafinăriile românești, prin conductele Conpet pentru transferul țițeiului spre punctele de prelucrare. Toate acestea reprezintă atuuri care diferențiază Oil Terminal de alte companii cu același domeniu de activitate.

În ceea ce privește rezultatele financiare, în primul trimestru din 2017, programul fizic realizat de companie a scăzut cu 15,6%, respectiv, cu 206 mii tone mai puțin față de  programul planificat pentru primele 3 luni ale anului (1.323 mii tone). Cu toate acestea, veniturile totale ale Oil Terminal au fost în ușoară creștere cu 0,5% (167 mii lei) comparativ cu nivelul aprobat (36.688 mii lei).

În trimestrul I 2017, programul fizic realizat a înregistrat o scădere cu 15,6%, veniturile totale au fost în ușoară creștere cu 0,5% comparativ cu nivelul aprobat, cheltuielile totale realizate au fost în scădere cu 17,2%, iar profitul brut realizat a fost de 5,9 ori mai mare față de prevederile bugetate.

Astfel că la sfârșitul primului trimestru al exercițiului financiar din 2017, veniturile totale realizate de Oil Terminal erau mai mari cu 3,3%  față de nivelul  aprobat, iar cheltuielile totale au fost în scădere cu 12,2% față de aceeași perioadă a anului, ceea ce a condus  la obținerea unui profit brut în sumă de  11.751 mii lei, de 4,9 ori  mai mare față de prevederile bugetate pentru această perioadă a anului și de 2,3 ori mai mare decât nivelul aprobat pentru anul 2017 în sumă de 5.000 mii lei. Aceste rezultate financiare favorabile   creează premisele realizării și depășirii indicatorilor de eficiență aprobați pentru anul 2017.