Petrol si gaze

OIL TERMINAL vizează investiții în mărirea capacităților de depozitare

01.09.2020

Compania a dobândit „eticheta albastră”, sistemul de certificare pentru gestionarea corespunzătoare a situațiilor de urgență, ca parte a programului Restart Your Business. Pentru OIL TERMINAL, anul 2019 a fost un an în care s-au operat 6,3 milioane de tone de țiței și de produse petroliere, un rulaj satisfăcător având în vedere conjunctura din piața internă și bazinul Mării Negre. Totodată, fluctuațiile de cotații de pe piața internațională nu au influențat semnificativ activitatea terminalului petrolier. Un impact important în cifra de afaceri l-a avut creșterea rulajului de țiței și produse petroliere al companiei OMV Petrom, lucru îmbucurător având în vedere activitatea redusă a acesteia din ultimii cinci ani prin terminalul petrolier. Dacă la țiței, benzină și motorină, OIL TERMINAL a avut un rulaj foarte bun, nu același lucru poate fi afirmat despre operarea de produse chimice și păcură, înregistrându-se scăderi semnificative.

În anul 2019, veniturile totale realizate au fost în valoare de 169.256.000 de lei, înregistrându-se o diminuare nesemnificativă de 0,05% (79.000 de lei) comparativ cu nivelul aprobat de 169.335.000 de lei.

Ponderea principalilor clienți în cifra de afaceri din 2019 a companiei a fost următoarea: Petrotel Lukoil SA Ploieşti – 27,4 %, OMV Petrom – 24,0 %, Oscar Downstream – 12,0 % și Mol România Petroleum cu 6,8 %. Profitul brut realizat (EBT) a fost de 4.296.000 de lei, mai mare cu 7,4% față de nivelul aprobat.

Aceste rezultate au permis îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați prin contractele de mandat ale administratorilor și directorilor.

Primul semestru din 2020, o noutate absolută

Primul semestru al anului 2020 a reprezentat pentru OIL TERMINAL, ca pentru multe alte companii cu domeniu de activitate similar, o noutate absolută. Scăderea totală a consumurilor de carburanți pe piața internă generată de Starea de Urgență impusă de pandemia de COVID-19, precum și o scădere abruptă a cotațiilor internaționale a pus producătorii în situația de a reduce la maximum posibil procesarea țițeiului în rafinării.

Impactul asupra veniturilor din manipulare a fost unul major, însă OIL TERMINAL a reușit performanța de a obține creșterea semnificativă a veniturilor din depozitare, în condițiile în care piața partenerilor interni și externi s-a menținut relativ constantă.

De-a lungul timpului, OIL TERMINAL a menținut și dezvoltat relații bazate pe corectitudine și fair play cu toți clienții și a demonstrat încă o dată faptul că este un partener extrem de important în bazinul Mării Negre.

La 30.06.2020, veniturile totale înregistrate au crescut cu 13,7%, de la 82.203.000 de lei la 93.451.000 de lei, iar cheltuielile totale realizate s-au majorat cu 4%, de la 81.244.000 de lei la 84.460.000 de lei.

„Acest lucru a dus la obținerea unui profit brut în sumă de 8.991.000 de lei, mai mare de 9,4 ori decât nivelul aprobat de 959.000 de lei. Pentru a doua parte a anului 2020, estimăm realizarea unei cifre de afaceri în limitele bugetate și o creștere a cheltuielilor de exploatare în corelație cu necesitățile activității operaționale și a veniturilor de realizat, ceea ce va conduce până la finele anului la scăderea nivelului profitului brut realizat la 30.06.2020”, ne-a declarat Dl. Sorin Ciutureanu, Director General OIL TERMINAL.

OIL TERMINAL vizează investiții în mărirea capacităților de depozitare

Din punct de vedere investițional, OIL TERMINAL vizează continuarea unor proiecte începute în anii trecuți, precum mărirea capacităţilor de depozitare prin modernizarea/supraînălțarea rezervoarelor existente și construirea unora noi, scoaterea la suprafaţă a conductelor tehnologice, modernizarea sistemelor de contorizare, dotarea rezervoarelor cu telemăsuri şi etanşări duble, conform normelor de mediu în vigoare, și extinderea rampei de încărcare cisterne CF.

Un obiectiv important pentru companie în acest moment este mutarea capacităţilor tehnologice şi de depozitare din depozitul Nord, depozit istoric care se află în zona centrală a oraşului, în depozitul Sud, amplasat în afara orașului. Un prim pas a fost făcut și a constat în obținerea aprobării de principiu a acționarilor în data de 12 iunie 2020 în vederea formării unui parteneriat cu Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) pentru construcția a două rezervoare de 50.000 mc în secția platformă sud.

De asemenea, OIL TERMINAL își propune diversificarea portofoliului de produse derulate, inclusiv a bitumului, având în vedere creșterea pe piață a consumului acestui material folosit pentru construcția de drumuri.

Un obiectiv important pentru companie în acest moment este mutarea capacităţilor tehnologice şi de depozitare din depozitul Nord, depozit situat în zona centrală a oraşului, în depozitul Sud, amplasat în afara orașului

În prezent, compania are 990 de angajaţi care beneficiază de salarii competitive și o serie de bonusuri atractive, în condiţiile stabilite prin Contractul colectiv de muncă. În cadrul OIL TERMINAL există numeroase categorii de personal, de la profesioniști cu o înaltă calificare până la muncitori necalificaţi, toate angajările fiind realizate prin concurs. Pentru fiecare post în parte, OIL TERMINAL întocmește un profil specific al candidatului, dar urmărește și câteva linii generale, în sensul că orice candidat trebuie să dovedească integritate profesională, corectitudine şi seriozitate.

OIL TERMINAL a sponsorizat Crucea Roșie pentru achiziția de măști și produse de protecție

OIL TERMINAL se implică activ atât în viața angajaților, cât și în comunitatea din care face parte. Cele mai importante proiecte de responsabilitate socială includ: sponsorizarea Crucii Roșii, în contextul pandemiei, pentru achiziția de măști și produse de protecție; acordarea de ajutoare sociale pentru angajați la naşterea sau adopţia copiilor; cadouri pentru fiecare copil în vârstă de până la 18 ani acordate cu ocazia Crăciunului şi de Ziua Copilului; decontarea parţială a cheltuielilor cu creşa/grădiniţa copiilor; ajutoare sociale în cazul îmbolnăvirii salariatului sau a unui membru apropiat al familiei; ajutoare sociale în caz de pagube importante ca urmare a unor calamităţi (inundaţii, incendii, cutremure, ş.a.); ajutoare de deces.

Compania asigură participarea salariaţilor, în funcţie de activitatea desfăşurată, la programe de instruire, specializare şi perfecţionare profesională și asigură cheltuielile privind securitatea şi sănătatea în muncă din fonduri proprii, pentru gestionarea eficace şi adecvată a mediului de lucru, sănătăţii şi securităţii angajaţilor.

OIL TERMINAL SA este preocupată de îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Integrat de Calitate, Mediu și Sănătate și Securitate în Muncă implementat la nivelul societății conform cerințelor standardelor aplicabile

Pentru îmbunătățirea performanței de mediu, societatea și-a propus minimizarea cantității de deșeuri generate, monitorizarea continuă a calității factorilor de mediu în acord cu legislația în vigoare și actele de reglementare deținute pentru cele trei secții platformă.

„Ca urmare a analizării comparative a calității factorilor de mediu pe ultimii trei ani, se observă o evoluție favorabilă a acestora. În contextul actual al pandemiei, am luat măsuri suplimentare pentru protejarea mediului prin elaborarea și punerea în aplicare a unui Plan de gestionare a deșeurilor sanitare (măști de protecție, mănuși) pentru colectarea selectivă a acestor tipuri de deșeuri și eliminarea prin agenți economici autorizați”, afirmă Directorul General.

Planul de Continuitate

OIL TERMINAL a pus la punct și implementat un Plan de Continuitate a activității și a constituit un Grup de Lucru intern care elaborează, coordonează și implementează măsurile de prevenire. Planul de asigurare a continuității se aplică gradual, de la măsuri preventive de igienă, până la măsuri de asigurare a personalului esențial, astfel încât să se reducă la minimum riscul de contaminare pentru personal, activitatea societății nefiind impactată până în prezent.

În lupta cu pandemia COVID-19, OIL TERMINAL are câteva atuuri: dispune de trei locații distincte, fapt care a permis asigurarea distanțării fizice, de un sistem propriu de management al situațiilor de urgență și un serviciu de prevenire și protecție, are posibilitatea de a intensifica măsurile de igienizare și dezinfectare prin forțe interne și, nu în ultimul rând, deține un cabinet de medicina muncii.

OIL TERMINAL a dobândit „eticheta albastră”, ca parte a programului Restart Your Business

Mai mult, organismul independent Bureau Veritas România a efectuat un audit la OIL TERMINAL constatând că sunt îndeplinite cerințele pentru acordarea „etichetei albastre”, parte a programului Restart Your Business. Acesta este sistemul de certificare pentru gestionarea corespunzătoare a situațiilor de urgență, care verifică adaptarea companiilor la noile riscuri generate de COVID-19 pentru a se asigura că măsurile preventive, de protecție și igienă sunt stabilite și implementate de organizații, în scopul de a proteja angajații, clienții, furnizorii.

În aceste condiții, OIL TERMINAL a înțeles impactul pandemiei și își concentrează în continuare atenția asupra satisfacerii cerințelor clienților, având ca prioritate suplimentară protejarea sănătății salariaților.