Stiri: Finante

Nivelul minim de impozitare pentru corporații.

Operațiunea Apollo: Suspiciuni de evaziune fiscală în aproape 90% din cazurile analizate

25.08.2016

În cadrul operațiunii Apollo, care vizează atât firmele care emit facturi false, cât și pe cele care utilizează aceste facturi, în urma verificării documentelor transmise de contribuabilii aflați în primul eșantion analizat, au fost identificate o serie de aspecte care confirmă analizele de risc.

Astfel, nu toate societățile au pus la dispoziție toate documentele solicitate, iar majoritatea facturilor sunt emise pentru produse a căror valoare (inclusiv TVA) este mai mică de 5.000 lei și sunt achitate în numerar (între 4.800 – 5.000 lei).

De asemenea, nu se respectă cronologia şi ordinea eliberării facturilor, iar facturile şi chitanțele nu au completate în totalitate informațiile obligatorii. În plus, s-a descoperit același mod de completare a facturilor și același scris pe facturi ce sunt emise de furnizori diferiți.

Sunt situații în care unele societăți înregistrează facturi cu sume semnificative pentru care nu a fost prezentată dovada plății și pentru care a fost exercitat dreptul de deducere a TVA şi s-a constatat modificarea datei chitanțelor emise, suspiciunea rezonabilă fiind că s-a urmărit încadrarea în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei conform reglementărilor referitoare la tranzacțiile în numerar.

În plus, s-a descoperit şi o neconcordanță între obiectul de activitate al societății care a emis factura și produsele ce sunt cuprinse în facturi. Există societăți care figurează că au livrat o paletă extrem de largă de produse și servicii, de la birotică, șuruburi, echipamente de protecție, cereale, până la servicii de marketing sau management.

„Atragem atenția persoanelor implicate în gestionarea contabilității că DGAF acordă o atenție deosebită aspectelor menționate mai sus, alături de alți indicatori urmăriți, și că înregistrarea în evidențele contabile a facturilor false este o practică frauduloasă care conduce automat la dispunerea măsurile legale ce se impun, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală”, au afirmat reprezentanţii DGAF.

Operațiunea Apollo este în desfășurare pe termen nelimitat și că, în perioada de documentare, utilizând informațiile fiscale disponibile în bazele de date proprii și aplicațiile informatice de analiză, DGAF a identificat și a construit harta relațională a tuturor firmelor implicate în acest fenomen (emitenți și beneficiari care au înregistrat în evidențe aceste documente).