Editia FEBRUARIE

Organizaţia Patronală “Operatorul Portuar” Constanţa, alături de operatorii portuari

01.02.2016

În scopul dezvoltării economice şi a creşterii traficului de mărfuri, tarifele percepute de administraţie trebuie să scadă. Viorel Panait este preşedintele Organizaţiei Patronale “Operatorul Portuar” Constanţa. Activitatea desfășurată s-a concretizat de-a lungul timpului în mai multe proiecte, o mare parte dintre ele rămânând ca punct de referință în istoria sectorului de activitate.

Momentele marcante în istoria organizaţiei fac referire la modificarea Ordinului MTI nr. 1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparţine domeniului public, dar şi pronunţarea Deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 574/16.10.2014 referitoare la neconstituţionalitatea legii prin care în anul 2008 s-a transmis cu titlu gratuit un pachet semnificativ de acţiuni deţinute de stat la CN APM SA, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local al Municipiului Constanţa, urmare a sesizării neconstituţionalităţii acestei legi adresate Avocatului Poporului, de către Organizaţia Patronală.

Cu o experienţă vastă în acest domeniu, președintele Operatorului Portuar, domnul Viorel Panait ne-a povestit despre evoluţia activităţii de transport naval în România.

Proiectele recente

Organizaţia a fost  şi este implicată în proiecte de interes pentru membrii săi şi implicit pentru comunitatea portuară.

Astfel, Operatorul Portuar este implicat în prezent în proiectul de modificare a O.G. nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, acesta fiind un act normativ foarte important pentru membri, deoarece trasează o serie de principii esenţiale pentru buna funcţionare a activităţilor desfăşurate pe platforma portuară.

De asemenea, de curând, a sprijinit proiectul Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică de evaluare a reglementărilor legislative, cu impact anticoncurenţial asupra activităţilor de transport naval de mărfuri în România.

„Am venit astfel în sprijinul consultanţilor pentru România, facilitând contactul cu reprezentanţii cât mai multor companii din acest domeniu de activitate, pentru a le cere părerea asupra restricţiilor liberei concurențe cu care se confruntă în activitatea curentă, în vederea efectuării ulterioare a evaluărilor tehnice ale legislaţiei”, spune preşedintele Organizaţiei Patronale “Operatorul Portuar” Constanţa.

Calitatea de membru

În prezent, Organizaţia este compusă din 37 de membri, a căror cifră de afaceri cumulată reprezintă peste 85% din cifra de afaceri a operatorilor ce-şi desfăşoară activitatea pe platforma portuară. Pe viitor numărul acestora va creşte, având în vedere interesul manifestat în ultima perioadă faţă de activitatea organizaţiei şi de către alţi agenţi economici ce îşi desfăşoară activitatea în Portul Constanţa.

În ceea ce priveşte beneficiile membrilor, acestea constau în susţinerea şi apărarea intereselor lor comune (economice, tehnice, juridice) în legătură cu autorităţile administrative de la nivelul Portului, cu autorităţile publice locale, în relaţiile instituţionale cu orice alte autorităţi, organisme relevante pentru acest sector de activitate. Totodată organizaţia reprezintă interesele membrilor inclusiv în relaţiile cu sindicatele la nivel teritorial sau de ramură.

Astfel membrii Organizaţiei beneficiază de suport în privinţa unor probleme comune, pentru a căror rezolvare, strategia şi susţinerea venite din partea unui organism colectiv, au un rol vital.

În ceea ce priveşte dobândirea calităţii de membru, criteriul principal ce trebuie îndeplinit este cel al obiectului de activitate, respectiv prestarea de servicii portuare şi operaţiuni adiacente sau cel teritorial reprezentat de desfăşurarea activităţii în perimetrul porturilor Constanţa, Mangalia, Midia.

Probleme şi soluţii

O problemă esenţială întâmpinată în prezent de operatorii portuari este reprezentată de intenţia administraţiei din portul Constanţa de majorare a chiriilor şi a tarifelor de utilizare a domeniului portuar cu peste 380%. Acest lucru va duce la costuri adiţionale care vor fi transferate către client.

Toate acestea, în contextul în care operatorii portuari sunt nevoiţi să reducă tarifele şi totodată în situaţia în care administraţia nu poate să justifice o creştere semnificativă a tarifelor fără o fundamentare prealabilă şi fără ca această creştere să reflecte în mod real un serviciu suplimentar oferit.

Tocmai de aceea, în scopul dezvoltării economice şi a creşterii traficului de mărfuri, având în vedere mediul concurenţial, tarifele percepute de administraţie care se reflectă apoi în costurile de operare a navelor ar trebui să se diminueze şi nicidecum să crească.

Operatorii se confruntă cu lipsa unor contracte de subconcesiune a bunurilor proprietate a statului, încheiate cu administraţia portuară, deşi majoritatea şi-au exprimat intenţia în acest sens. Existenţa acestor contracte este o condiţie esenţială pentru proiectele prezente şi viitoare de dezvoltare ale operatorilor, ele garantând siguranţa investiţiilor realizate sau a celor viitoare. Există legislaţie în acest sens, şi tocmai de aceea, Organizaţia Patronală militează pentru demararea de urgenţă a procedurii de negociere şi încheiere a acestor contracte.

“O altă problemă cu care ne confruntăm este situaţia precară a navigaţiei pe Dunăre, din cauza lipsei adâncimilor necesare, a existenţei pragurilor de aluviuni care nu pot fi eliminate decât prin lucrări ample de dragaj. Miza este reprezentată de transportul ieftin pe Dunăre şi accesul apoi prin Marea Neagră la pieţele de desfacere din Orientul Mijlociu, Africa sau Asia de Sud-Est”, spune Viorel Panait.

În acelaşi sens, deşi Portul Constanţa este un port important de tranzit, avantajele sale fiind atât suprafaţa cât şi adâncimea care permite operarea unor nave de mare capacitate, lipsa unor investiţii majore în transportul rutier şi cel feroviar la nivel naţional, lipsa unei infrastructuri adecvate unui flux de marfă ridicat, fac imposibilă dezvoltarea portului şi menţinerea atractivităţii sale, în comparaţie cu porturile concurente. 

Evenimente

Organizaţia este implicată într-o serie de proiecte, evenimente derulate la nivel naţional, dar şi european. Reprezentanţii organizaţiei fac astfel parte din Subcomitetul Sectorial Transporturi din cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Infrastructura Mare 2014 – 2020 (POIM), derulat de Ministerul Fondurilor Europene.

Acest proiect este important pentru comunitatea portuară deoarece una dintre axele sale prioritare are ca obiective creşterea mobilităţii prin dezvoltarea la nivel naţional a reţelelor rutiere şi feroviare TEN-T centrală, cât şi dezvoltarea transporturilor pe căile navigabile. Acest fapt presupune investiţii majore în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de navigaţie pe Dunăre, care în momentul de faţă ridică probleme majore.

„Organizaţia noastră este implicată în proiectele PIANC (Asociaţia Mondială pentru Infrastructura de Transport pe Apă), proiecte ce au ca obiective elaborarea unor studii şi identificarea unor recomandări tehnice practice pentru a permite autorităţilor portuare să asigure facilităţi sigure de acostare a operatorilor de nave, dar şi în proiecte privind terminalele de mărfuri generale, în acest sens având reprezentanţi în grupurile de lucru ale acestui organism” declară conducerea Organizaţiei Patronale “Operatorul Portuar” Constanţa. 

Planuri de viitor

Pornind de la principiul egalităţii de tratament, organizaţia urmăreşte obţinerea pentru membri a unui echilibru contractual, în raportul cu administraţia portuară, cât şi eliminarea clauzelor care consacră companiei o poziţie privilegiată.

Pentru implicarea comunităţii portuare în luarea deciziilor strategice comerciale, economice la nivelul Portului Constanţa, conducerea a demarat o serie de consultări cu reprezentanţii Ministerului Transporturilor în vederea emiterii unui Ordin MTI care să pună în practică inclusiv exemple europene privind consultarea şi implicarea utilizatorilor portuari în adoptarea măsurilor strategice din port.

„Ne dorim elaborarea unei strategii eficiente care să facă Portul Constanţa să funcţioneze la capacitatea lui maximă, iar atractivitatea sa faţă de porturile concurente să crească. Astfel, vom acţiona în continuare pentru ca Master Planul Portului Constanţa să reflecte o strategie reală şi unitară asupra dezvoltării portului, să nu favorizeze doar anumite categorii de mărfuri, să identifice posibilităţi reale de finanţare a proiectelor pe care le propunem şi să reuşească integrarea portului Constanţa în sistemul de transport european”, încheie Viorel Panait, președintele Operatorului Portuar.