Planul National de Redresare si Rezilienta

OUG 130/2020: Solicitările făcut de AMCOR

20.10.2020

OUG 130/2020. Asociația Consultanților în Management din România (AMCOR) a transmis către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, către Ministerul Fondurilor Europene și către Cancelaria Prim-Ministrului României adresa nr. 135/19.10.2020. Aceasta a fost elaborată de către Asociație în contextul apariției proiectului de procedură OUG 130/2020.

Adresa a venit în completarea propunerilor transmise anterior de AMCOR către MEEMA și MFE (o parte dintre acestea regăsindu-se în actul administrativ).

OUG 130/2020. Planuri de afaceri corelate cu noile realităţi

În contextul pandemiei de coronavirus, AMCOR și membrii săi consideră de o importanță crucială ca proiectele viitoare ale companiilor să se transforme în planuri de afaceri corelate cu noile realități economice, corect și temeinic construite, suficient detaliate și bine argumentate. Doar sprijinind acest fel de planuri de afaceri fondurile transferate dinspre stat înspre sectorul IMM-urilor își vor putea produce eficient, integral și cât mai repede efectul scontat, acela de a genera valoare adăugată în primă fază pentru mediul economic, iar în următoarea fază și pentru stat.

Aşadar, AMCOR este de părere că amploarea și rapiditatea cu care aceste efecte se vor produce sunt legate în majoritate covârșitoare de factori calitativi, și mult mai puțin de factori cantitativi. Calitatea proiectelor finanțate ar trebui, deci, să primeze, și nu transferul fără un minim discernământ al banilor dinspre stat înspre mediul privat. Accentul pe primul tip de criterii va conduce la selecția unor proiecte de investiții viabile, cu impact pozitiv în economie, în timp ce al doilea tip de criterii va conduce, așa cum este previzibil, la un transfer ineficient și fără efect economic major al ajutoarelor.

OUG 130/2020. Rolul consultanţilor în management

Consultarea reprezentanților mediului de afaceri, reprezentând contribuabili persoane juridice, este cel puțin legitimă, dacă nu obligatorie, iar consultarea unor asociații specializate în excelența în afaceri este, consideră Asociația, critică în elaborarea unor propuneri legislative, proceduri, ghiduri etc. eficiente, clare, coerente și (cel mai important) cunoscute la timp de toate părțile cărora li se adresează.

„Rolul consultanților în management este unul foarte important în contextul prezentat, consultanții nefiind, în accepțiunea AMCOR, doar parteneri ai celor câteva zeci de mii de clienți care-și pun încrederea în ei, ci în aceeași măsură un partener de dialog al autorităților care reglementează noua realitate economică. Prin natura activității lor, membrii AMCOR sunt depozitarii unui nivel aprofundat de cunoaștere a mediului economic de detaliu. Ca reprezentanți ai celor reglementați, consultanții ar trebui să fie, de facto, parteneri de încredere ai celor care reglementează. Rezultatele finale ale acestui triunghi de colaborare nu poate fi decât unul singur: redactarea, selecția și finanțarea unor proiecte de calitate, cu impactul dorit în economie, la care să aibă acces solicitanții care pot contribui la macro-obiectivele stabilite”, conform sursei citate.

OUG 130/2020. Transparenţă şi egalitate de şanse

În acest context, AMCOR solicită transparență și egalitate de șanse pentru toți solicitanții fiind o competiție de propuneri de proiecte, fiind necesară în acest sens confirmarea finalizării procesului consultativ din partea MEEMA, respectiv clarificarea documentelor pe care se lucrează, apoi timp rezonabil pentru a elabora și înregistra aplicațiile.

De asemenea, AMCOR solicită și o estimare corectă a bugetului în raport cu complexitatea apelului de finanțare și a propunerilor de proiecte – etapă de pregătire și management de proiect:

 • informare-consiliere condiții finanțare/eligibilitate
 • elaborare documente
 • asistență înregistrare
 • asistență evaluare/clarificări și contractare grant
 • suport achiziții
 • management activități
 • raportare progres
 • asistență în relația cu finanțatorul – eventuale notificări și/sau acte adiționale
 • decont cheltuieli
 • intermediere bancară

„Ținând cont de toate aceste aspecte Asociația susține importanța existenței unui plan de afaceri în baza căruia să fie selectate proiecte de calitate și care să poată fi ulterior monitorizate, evaluate și implementate corespunzător, subliniind faptul că nu se opune simplificării procedurii, dar că susține că planul de afaceri este extrem de important, că acesta trebuie să existe și că acesta trebuie conceput cu multă responsabilitate și atenție.

Model pentru documentaţia tehnică

Absența prezentării unui model pentru documentația tehnică solicitată (plan de afaceri), coroborată cu termenele foarte scurte pentru lansarea apelului de proiecte și pentru perioada de înscriere propriu-zisă a proiectelor, va ridica probleme semnificative aplicanților/solicitanților în vederea pregătirii unei documentații corecte și complete. De asemenea, în cadrul procedurii prezentate nu sunt precizate în mod explicit informațiile care vor trebui introduse în cadrul cererilor de finanțare aferente proiectelor și nici documentele necesare a fi anexate acestor cereri de finanțare”, afirmă reprezentanţii Asociaţiei.

OUG 130/2020. Structura şi cerinţele pentru documentaţie

Totodată, AMCOR le solicită autorităților să facă publice în cel mai scurt timp posibil:

 • structura și cerințele aferente realizării documentației tehnice (plan de afaceri)
 • informațiile care vor trebui completate în cadrul cererilor de finanțare
 • toate documentele care trebuie anexate

Doar în acest caz solicitanții pot avea la dispoziție un timp rezonabil pentru a pregăti proiectele.

„Forma actuală a procedurii, împreună cu criteriile de evaluare și departajare nu răspund nici momentului, nici nevoilor reale ale IMM-urilor și implicit mediului de afaceri”, conform AMCOR.

Citeşte şi Teste coronavirus. Anunţul făcut de MEDIMFARM S.A. Ploieşti

 

 

Citiți și despre:

O părere la “OUG 130/2020: Solicitările făcut de AMCOR

 1. Pingback: OUG 130/2020: Solicitările făcut de AMCOR – Reporter

Comentariile nu sunt permise.