Stiri: Agricultura

Pamant pentru tineri fermieri

Pâmânt pentru tineri fermieri: Câte hectare se pot concesiona de la stat?

28.09.2020

Pâmânt pentru tineri fermieri. Tinerii fermieri pot beneficia de o suprafață de până la 50 de hectare concesionată din proprietatea statului. În ședința Guvernului din data de 24 septembrie 2020 a fost adoptată Hotărârea pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenției Domeniilor Statului.

Pâmânt pentru tineri fermieri. Cadru legislativ

Adoptarea acestui act normativ creează cadrul legislativ necesar completării Programului de instalare a tinerilor fermieri. Acest lucru se face prin acordarea unor facilității, respectiv concesionarea/arendarea unor terenuri agricole cu o suprafată de până la 50 ha, în vederea instalării în mediul rural și desfășurării activităților în domeniul agricol.

Prezentul act normativ are în vedere modificarea, completarea precum și reglementarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001. Acestea prevăd posibilitatea ca ADS să concesioneze/arendeze terenurile cu destinație agricolă, libere de contract în suprafața maximă de 50 ha, aparținând domeniului public sau privat al statului, prin atribuire directă, tinerilor de până la 40 de ani, absolvenți ai învățământului de profil, în vederea înființării de ferme.

Pâmânt pentru tineri fermieri. Această hotărâre are în vedere următoarele:

– modificarea dispozițiilor referitoare la compensarea debitelor reprezentând redevența datorată și neachitată la termen de concesionarii terenurilor;

– stabilirea categoriilor de beneficiari, a condițiilor de eligibilitate și a documentelor prin care se face dovada îndeplinirii acestora, precum și a obligației de a se constitui într-o formă de organizare potrivit legislației aplicabile;

– instituirea obligației pentru solicitanți de a înființa o fermă, potrivit definiției din Legea nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole, cu modificările ulterioare, în termen de 1 an de la data semnării contractului, în cadrul căreia va avea calitatea de șef de exploatație;

– reglementarea procedurii de încheiere a contractelor de concesiune și de arendare, prin atribuire directă sau prin procedură concurențială;

– modalitatea de verificare a îndeplinirii condițiilor de a înființa o fermă și de a se constitui într-o formă de organizare, precum și stabilirea sancțiunii pentru neîndeplinirea acestor condiții, respectiv rezilierea de drept a contractelor de concesiune sau de arendare.

Citeşte şi Încrederea în economia românească, în creştere