Stiri: Finante

Pensia medie trimestrul III din 2022

Ce valoare are pensia medie din România?

19.12.2022

Pensia medie trimestrul III din 2022. Numărul mediu de pensionari a fost de 4996 mii persoane, în trimestrul al treilea din 2022, în scădere cu 7 mii persoane faţă de trimestrul II 2022. Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4603 mii persoane, în scădere cu o mie persoane faṭă de trimestrul precedent.

Pensia medie lunară

Pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaș etc.- plătite de casele de pensii) a fost de 1856 lei, în creṣtere cu 0,3% faṭă de trimestrul precedent.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1776 lei, iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit ṣi contribuṭia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 51,6% (comparativ cu 51,8% în trimestrul precedent).

Indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale şi indicele preţurilor de consum a fost de 97,5%.

Trimestrul III din 2022 vs. Trimestrul III din 2021

Comparativ cu trimestrul III al anului precedent numărul mediu de pensionari a scăzut cu 77 mii persoane, iar cel al categoriei aparținând asigurărilor sociale de stat a scăzut cu 49 mii persoane.

Pensia medie lunară și pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut comparativ cu același trimestru al anului precedent, cu 10,9%, respectiv cu 10,7%.

Trimestrul III din 2022 vs. trimestrul II din 2022

Numărul mediu de pensionari a fost în scădere cu 7 mii persoane faţă de trimestrul precedent, iar numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost în scădere cu o mie persoane.

Pensia medie lunară ṣi pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut faṭă de trimestrul precedent, cu 0,3% ṣi respectiv cu 0,1%.

Trimestrul III din 2022

Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,98%) în numărul total de pensionari.

Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 92,2% în totalul celor de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (79,7%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial – au reprezentat 2,2%.

Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 8 la 10; acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 4 pensionari la 10 salariaţi în judeṭul Ilfov, la 15 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman, 14 la 10 în judeṭul Vaslui.

Pensia medie trimestrul III din 2022. Asigurări sociale

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 950 de lei (1409 lei în judeţul Botoṣani, 1419 lei în judeṭul Giurgiu, 1426 lei în judeṭul Vrancea faţă de 2359 lei în judeṭul Hunedoara, 2251 lei în Municipiul Bucureşti ṣi 2085 lei în judeṭul Braṣov).

Citește și Pensii private: Ce sumă au plătit administratorii până în prezent?