Slide

Stiri: Finante

Măsurile adoptate vor permite României să închidă exercițiul financiar 2014-2020 cu o rată de absorbție de cel puțin 98%.

Perioada de consultare publică pentru Programul Diaspora Start-Up, prelungit de MFE

26.09.2016

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a decis să prelungească sesiunea de consultare publică pentru Programul Diaspora Start-Up care are ca obiectiv stimularea antreprenoriatului în rândul cetățenilor români din diaspora și a celor recent întorși în țară.

MFE răspunde astfel interesului foarte mare manifestat de potențialii beneficiari ai fondurilor nerambursabile și prelungește perioada de consultare până la data de 30 septembrie 2016.

Ghidul Programului Diaspora Start-Up, cu o finanțare în valoare de 30 milioane euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, a fost pus în consultare publică de către MFE și Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni la data de 8 septembrie 2016.

În acord cu prevederile POCU 2014-2020, sunt considerate eligibile activitățile care urmăresc încurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană. Prezentul apel va fi dedicat tuturor regiunilor de dezvoltare din România, cu excepția regiunii București – Ilfov.

Persoanele selectate în vederea finanțării planului de afacere vor primi într-o primă fază o subvenție în valoare de maxim 10.000 de euro, ca primă de relocare. La momentul semnării contractului de ajutor de minimis cu administratorul schemei de antreprenoriat, viitorul antreprenor primește 75% din ajutorul aprobat, reprezentând prima tranșă de finanțare. A doua tranșă de finanțare va fi acordată dacă antreprenorul realizează venituri brute echivalente cu 30% din valoarea primei tranșe.

Diaspora Start-up face parte din Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8iii – Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7. – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.