Stiri: Agricultura

Perspectivele agriculturii ecologice în România

Perspectivele agriculturii ecologice în România

22.07.2022

Perspectivele agriculturii ecologice. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), împreună cu reprezentanţi la nivel înalt ai DG AGRI, au avut un schimb de opinii privind Planul european de acţiune pentru dezvoltarea producţiei ecologice. Evenimentul, organizat pe parcursul a două zile, se înscrie în acţiunile Comisiei Europene de a asigura asistenţă statelor membre în dezvoltarea sectorului ecologic. România este primul stat membru care s-a bucurat de prezenţa oficialilor europeni care au apreciat deschiderea MADR şi promptitudinea organizării întâlnirii.

Interesului consumatorilor pentru alimentele ecologice

Secretarul de stat din cadrul MADR, Ion Găman, a afirmat în deschiderea evenimentului că astfel de manifestări sunt extrem de utile, având în vedere creşterea în decursul ultimilor ani a interesului consumatorilor pentru alimentele ecologice.

Perspectivele agriculturii ecologice în România. Pactul Verde European

Punctul de plecare al acestui eveniment îl constituie Pactul Verde European cu cele două strategii De La Fermă La Consumator şi Strategia în domeniul Biodiversităţii, potrivit cărora cel puţin 25% din terenurile agricole ale UE trebuie să fie destinate agriculturii ecologice până în 2030. Astfel, având în vedere diversitatea întâlnită în statele membre în ceea ce priveşte procentul terenurilor cultivate ecologic, acestea îşi propun obiective ambiţioase pentru a reuşi prin eforturi comune să atingă ţintele propuse în Politica Agricolă Comună.

În prima parte a evenimentului au fost prezenţi la masa discuţiilor reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, care, alături de reprezentanţii Comisiei Europene au dezbătut subiecte precum Planurile de Acţiune Europene şi Naţionale, dar şi încurajarea tranziţiei de la agricultura convenţională la cea organică prin achiziţiile publice verzi. Pe parcursul dezbaterilor s-a subliniat necesitatea promovării unor măsuri ce pot duce la dezvoltarea sectorului agriculturii ecologice, cum ar fi: valorificarea specificului local, integrarea produselor ecologice în criteriile achiziţiilor publice, promovarea cantinelor ecologice, o mai mare transparenţă a pieţei, identitatea vizuală unică a produselor.

Cele mai bune practici europene

Reprezentanţii Comisiei Europene le-au expus celor prezenţi exemple de bune practici din ţări UE, dar şi Planul de acţiune pentru dezvoltarea agriculturii ecologice. Cei prezenţi au convenit asupra faptului că, pentru atingerea obiectivelor, este nevoie de colaborare şi comunicare între actorii implicaţi.

A doua parte a evenimentului a oferit şansa fermierilor să aibă interacţiuni constructive cu privire la schimbările şi oportunităţile oferite de conversia către o agricultură organică. Reprezentanţii Comisiei Europene le-au vorbit fermierilor despre contribuţia pe care turismul o poate aduce dezvoltării sectorului de agricultură ecologică, prezentând totodată principalii factori care conduc la sporirea cererii pentru produse ecologice: educaţia copiilor cu privire la diete sănătoase, creşterea conştientizării populaţiei prin campanii de informare asupra unei alimentaţii echilibrate, disponibilitatea şi accesibilitatea produselor la raft.

Discuţii cu marile reţele comerciale

A doua zi a evenimentului s-a axat pe discuţii cu reprezentanţii marilor reţele comerciale despre rolul acestora pentru promovarea produselor organice, asigurarea accesului produselor fermierilor în supermarketuri, dezvoltarea de proiecte pilot pentru facilitarea prezenţei fermierilor dedicaţi agriculturii organice. Sectorul de retail şi-a manifestat deschiderea către noi parteneriate încheiate cu producători locali, fapt ce ar conduce la scurtarea lanţurilor de aprovizionare, precum şi la dezvoltarea comunităţilor locale.

Perspectivele agriculturii ecologice în România. Sistemul de control

De asemenea, reprezentanţii Comisiei Europene au discutat și cu organismele de control şi autorităţile competente şi au susţinut necesitatea creşterii încrederii consumatorilor în produsele ecologice prin întărirea sistemului de control al acestora.

Participanţii la eveniment au susţinut ideea unei colaborări mai strânse între autorităţi, asociaţiile de fermieri, organisme de control şi reprezentanţii marilor reţele comerciale pentru o dezvoltare sustenabilă a sectorului.

Citeşte şi Finanţări PNDR: AFIR a publicat lista fermierilor care vor primi fonduri europene