Stiri: Agricultura

Peste 168 de milioane de euro, fonduri alocate prin POPAM 2014-2020

25.04.2016

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a anunţat lansarea Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020. La conferinţa de lansare a POPAM 2014-2020, care s-a desfăşurat la Consiliul Județean Tulcea au participat Simona Allice Man, secretar de stat MADR, experţii Direcției Generale Pescuit – Autoritate de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, precum şi potenţiali beneficiari dar şi foşti beneficiari ai Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 precum şi autorităţi locale.

Strategia POPAM 2014-2020 își propune creșterea producției în acvacultură, piscicultură și procesare, creșterea capacităților de producție ale operatorilor economici, conservarea biodiversității și protecția mediului, menținerea și crearea de locuri de muncă (în special în zonele pescărești). În POPAM 2014-2020 au fost selectate 28 de măsuri din cadrul Priorităților Uniunii Europene.Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 este finanțat prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).

FEPAM este fondul Uniunii Europene destinat politicilor europene în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime în perioada 2014-2020.

România are o alocare financiară de 168.421.371 euro (la care se adaugă 25% contribuție națională). FEPAM sprijină operatorii în tranziția către un pescuit durabil,ajută comunitățile din zonele de coastă să își diversifice economiile,finanțează proiecte care creează noi locuri de muncă și îmbunătățesc calitatea vieții în regiunile de coastă ale Europei,facilitează accesul la finanțare.