Stiri: Logistica

Traficul de mărfuri din Portul Constanţa

Peste 3,4 milioane lei pentru reabilitarea căilor ferate

25.06.2015

Compania Națională de Căi Ferate „CFR”—SA și Asocierea formată din S.C. PRODIAL S.R.L. — S.C. METABET CF S.A. PITESTI., lider al asocierii fiind declarat S.C. PRODIAL S.R.L. au semnat Contractul pentru Lucrări adiționale — execuție pod rutier DN 14 km 75+650 pr. din cadrul proiectului „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov — Simeria, componentă a Coridorului Pan European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză maximă de 160 km /h, tronsonul Sighișoara — Coslariu”.

Valoarea contractului este de 3.448.425,28 lei (TVA inclus), sursa de finanțare fiind asigurată din fonduri externe nerambursabile FEDR (85%) și de la Bugetul de Stat (15%). Durata de valabilitate este de 30 de luni, din care 6 luni pentru execuție, și 24 luni perioada de garanție.

Compania Națională de Căi Ferate ‘CFR’ SA—companie care administrează infrastructura feroviară publică — desfășoară o activitate de interes public și contribuie la libera circulație a persoanelor, mărfurilor și a bunurilor în interiorul țării și peste graniță, în condiții ecologice, eficiente și de siguranță.