Peste 360.000 de copii nu sunt înscrişi la şcoală. Salvaţi Copiii cere majorarea bugetului Educaţiei

24.11.2015

Salvați Copiii solicită Guvernului alocarea a minim 6% din PIB pentru educație și creșterea bugetului alocat asigurării dreptului la sănătate pentru toți copiii. Astfel, în contextul actual al dezbaterilor publice privind Bugetul de Stat pentru 2016, Organizația a trimis o scrisoare deschisă primului ministru Dacian Cioloș și ministerelor responsabile de elaborarea bugetului prin care semnalează faptul că România, stat membru al Uniunii Europene, se confruntă cu grave probleme privind asigurarea accesului universal și gratuit la educație și servicii medicale de calitate pentru toți copiii.

„Salvați Copiii face apel la echipa guvernamentală condusă de Dacian Cioloș să asigure, ca obiective imediat și de necesitate, resurse financiare corespunzătoare pentru sistemul de învățământ și cel medical din România, prin alocarea a 6% din PIB pentru educație, așa cum prevede Legea 1/2011 a educației naționale, și a unei finanțări adecvate pentru respectarea dreptului la sănătate pentru toți copiii”, precizează reprezentanţii Asociaţiei.

În ţara noastră, cheltuielile pentru educație se situează la nivelul de 3% din PIB (3,03% în 2012, 2,8% în 2013, 2,8 în 2014), fiind cel mai scăzut din Uniunea Europeană, a cărei medie a înregistrat 5% în 2013.

Deşi Legea Educației Naționale prevede, în art. 8, că „Pentru finanțarea educației naționale se alocă anual din bugetul de stat și din bugetele autorităților publice locale minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv”, această prevedere a fost în fiecare an blocată, invocându-se argumente de natură politică sau economică, în detrimentul obligației fundamentale de asigurare a respectării dreptului la educație al copiilor, ceea ce a condus la o situație nedemnă de apartenența țării noastre la UE.

„Insuficientă resurselor alocate de la nivel central îi face pe copiii din zonele defavorizate extrem de vulnerabili, bugetele alocate fiind influențate de bunăvoința autorităților locale sau de capacitatea financiară a acestora, și nu de nevoile resimțite în comunitate. Această stare de fapt conduce la diferențe nepermise între cheltuielile medii per elev între județele țării, plus București, elevii cei mai defavorizați din acest punct de vedere fiind din județe (Vaslui, Bacău) cu un nivel ridicat de sărăcie pentru care alocările per elev să fie, în unele cazuri, de două ori mai mici”, conform Salvaţi Copiii.

Astfel, 366.000 de copii (3 – 17 ani) nu sunt înscriși în nicio formă de învățământ, iar 24.400 de copii au abandonat învățământul primar și gimnazial în anul școlar 2012-2013. Totodată, în mediul rural, 1 din 6 copii cu vârste între 07-10 ani și 1 din 4 dintre cei între 11 și 14 ani nu sunt cuprinși în învățământul primar.

Din cele 19.000 de unități de învățământ (grădinițe, școli, licee), doar 7% au autorizație cu privire la protecția împotriva incendiilor, fără a mai lua în discuție rezistența clădirilor vechi la cutremure. Totodată, din cauza lipsei de adaptare a școlilor la cerințele privind accesibilitatea copiilor cu dizabilități în spațiile școlare, doar o treime dintre aceștia sunt integrați în învățământul de masă.

În plus, potrivit evaluării internaționale PISA, 40% dintre copiii de 15 ani sunt semianalfabeți (abia știu să scrie și să citească), plasând România pe locul 48 din 63 de țări analizate

 

 

Citiți și despre: