Petrol si gaze

PETROSTAR, un nume de referinţă în industria petrolului şi gazelor

01.03.2016

Preţul ţiţeiului, una dintre cele mai importante resurse energetice ale țării, este în declin. Înființată în urmă cu aproximativ 65 de ani, PETROSTAR SA este un nume de referință recunoscut şi apreciat atât în țară cât şi în străinătate.

De-a lungul timpului institutul a evoluat adaptându-se permanent la necesităţile dezvoltării industriei de petrol şi gaze din România şi din lume. În tot acest timp PETROSTAR s-a afirmat ca fiind cea mai puternică unitate de proiectare şi consultanță în domeniu.

„În ultimii ani sectorul nostru de activitate a devenit unul concurențial, astfel PETROSTAR a intrat în competiție directă cu firme autohtone, în plină formare şi dezvoltare, majoritatea dintre ele cu personal de bază provenit din PETROSTAR, precum şi cu firme străine de renume, ceea ce a condus la acceptarea parteneriatelor/alianțelor strategice cu firme străine pentru a asigura prezența societății la cât mai multe proiecte importante”, ne-a declarat Constantin ILIESCU, director general al PETROSTAR SA.

Servicii

Pe baza experienței valoroase şi a calificării superioare a personalului său, precum şi a softurilor moderne de care dispune, dar şi cu respectarea cerințelor de calitate, potrivit normelor româneşti şi internaționale, compania este în măsură să presteze o varietate largă de activităţi.

Acestea includ studii economico-financiare, de fezabilitate, în domeniul industriei petrolului şi gazelor naturale, studii şi cercetări privind protecția mediului înconjurător, studii  de proiectare de bază, proiectare de detaliu, consultanță şi alte servicii tehnice. La acestea se adaugă studii şi cercetări topo-geologice şi de cadastru, hidrogeotehnice şi hidrogeologice.

De-a lungul timpului, PETROSTAR a colaborat cu firme străine de prestigiu, în calitate de Consultant, pentru lucrări în străinătate. Parcurile de rezervoare țiței din Angola, Egipt, Yemen şi Sudan sunt doar câteva exemple de proiecte în care compania s-a implicat.

„Portofoliul de clienţi al companiei este numeros şi variat, printre principalii clienți menţionăm şi OMV- PETROM, CONPET SA Ploieşti, Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA, Transgaz Mediaş, Confind Câmpina, HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SRL, IREM SPA SIRACUSA SUC. BUCUREŞTI, BONATTI SPA PARMA SUC. BUCUREŞTI, EXPERT PETROLEUM SRL, SC PETRO-CONSTRUCT SRL, TURBOTECH SRL, BILFINGER EMS GMBH CLOPPPENBURG, OSCAR DOWNSTREAM SRL, MECANPETROL GĂEŞTI SRL, FOSTER WHEELER ITALIANA, TUV AUSTRIA ROMÂNIA”, spune conducerea companiei.

Proiecte de amploare

În prezent compania are în desfăşurare proiectul pentru DEPOZIT DE ÎNMAGAZINARE SUBTERANĂ GAZE NATURALE TÂRGU MUREŞ. Clientul acestui proiect este DEPOMUREŞ SA, având ca scop general creşterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor naturale. În cadrul contractului, PETROSTAR realizează proiectul tehnic, asigurarea şi controlul calităţii, Plan HSE (Health Safety Environmental Plan), filosofii, modele şi rapoarte de simulare, grafice de control al calităţii lucrărilor, devize estimative, liste de materiale, proiectarea de detaliu, manuale pentru punerea în funcțiune, pornirea instalației, teste de performanță, manual de operare şi documentație As-built.

Compania s-a mai implicat şi în proiecte de instalații de cogenerare, cu puterea de 2,26 MW pentru producerea de energie electrică şi termică, în 3 locații din zona Moineşti, pentru OMV- Petrom.

„PETROSTAR a realizat un Studiu de Prefezabilitate pentru transportul şi procesarea gazelor la Chemchemal-Zahko în Irak. Scopul proiectului a fost de studiere a posibilităţilor de recuperare a gazelor libere şi asociate extrase din regiunea Kurdistan din zăcămintele: Kirkuk (Baba Dome şi Adanah Dome), Khurmala Dome, TaqTaq, Howler, Demir Dagh, Zab Dome, Chia Surkh, Pulkhana, Bai Hassan, Khabbaz, precum şi estimarea producției altor 6 structuri cu perspective de țiței şi gaze asociate: Barda Rash, AinSafra, Bashiqa, Maqlub, Basakhrah şi Khurmala”, ne explică Constantin Iliescu.

Preţul petrolului în scădere

Pe piața mondială prețurile petrolului au scăzut cu până la 49% în 2014, cel mai amplu declin anual după criza financiară din 2008, pe fondul cererii scăzute la nivel mondial şi al concurenței dintre producătorii americani şi cei din Organizația Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) pentru cota de piață. Tendința descendentă a prețului petrolului a continuat în 2015 şi 2016 ajungând la 28$ pe barilul de țiței, ceea ce reprezintă un record pentru ultimii 13 ani. Unul dintre clienții importanţi ai PETROSTAR, cu pondere ridicată în cifra de afaceri, OMV-PETROM a declarat că producția de hidrocarburi a gigantului petrolier s-a menținut stabilă față de anul precedent, ca urmare a investițiilor şi descoperirilor anterioare, care au compensat declinul natural şi nivelul actual redus al investițiilor. Declinul investițiilor înregistrat de către OMV-PETROM a condus la scăderea cu 22% a cifrei de afaceri a PETROSTAR.

“Prețul țițeiului nu va înregistra o creştere spectaculoasă în următorii 2-3 ani. Pentru a menține cifra de afaceri a PETROSTAR a trebuit să ne reorganizăm personalul şi să completăm lista de comenzi în alte domenii, cum ar fi: lucrări de alimentare cu apă, gaze, energie electrică, instalații de canalizare, depozite ecologice de deşeuri, drumuri de acces, lucrări finanțate de către Consiliile Judeţene şi Municipale pentru îmbunătățirea infrastructurii, lucrări de reparații, mentenanță în domeniile distribuției de gaze, apă, energie electrică, canalizare, instalații de protecție la incendiu”, spune directorul general al companiei.

Investiţii şi obiective

Cele mai recente investiții ale companiei sunt investiții în soft de specialitate, cu licențe de utilizare, dintre care: AUTODESK PLANT PREMIUM, AUTODESK PLANT DESIGN ULTIMATE, ASPENONE şi alte programe necesare proiectării tridimensionale, în valoare de 151 000 EURO. Însă cele mai valoroase investiţii rămân cele referitoare la crearea de cariere profesionale pentru personalul angajat în proiectare, care se ridică la valoarea de 52 000 Euro pentru anul 2015.

Obiectivul principal al companiei este promovarea unei activități de proiectare responsabile, prin respectarea principiilor europene de securitate şi siguranţă în funcţionare a instalaţiilor proiectate, protecție a mediului; securitate şi sănătate în muncă, apărarea împotriva incendiilor şi protecția civilă, răspunzând astfel solicitărilor clienților prin caietele de sarcini, sau teme de proiectare.

„Obiectivul PETROSTAR pe termen lung rămâne acela de a fi principalul furnizor al serviciilor de proiectare şi consultanță în industria de  petrol şi gaze din România, activând într-un mediu concurențial dinamic. Cifra de afaceri cu care am încheiat anul 2015 este de 21.000.000 lei”, ne-a declarat Constantin ILIESCU, director general al PETROSTAR SA.