Stiri: Economie

PIB-ul României în trimestru II din 2023

Cum a evoluat PIB-ul României în trimestrul II din 2023?

13.10.2023

PIB-ul României în trimestru II din 2023. Institutul Național de Statistică a anunțat că Produsul intern brut a înregistrat în trimestrul II 2023 faţă de acelaşi trimestru din anul 2022, o creştere cu 1,0 % pe seria brută și 2,6 % pe seria ajustată sezonier.

În semestrul I 2023, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2022 cu 1,7% pe seria brută şi cu 1,9% pe seria ajustată sezonier.

Seria ajustată sezonier

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul II 2023 a fost de 395975.2 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1.7% faţă de trimestrul I 2023 şi cu 2.6% faţă de trimestrul II 2022.

Estimările ajustate sezonier ale Produsului intern brut, atât în varianta precedentă cu an de referință 2000 și model de ajustare sezonieră TRAMO-SEATS, cât și în varianta actuală cu an de referință 2020 și model de ajustare sezonieră X13 sunt prezentate în tabelele următoare.

Produsul intern brut estimat pentru semestrul I 2023 a fost de 784591,5 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,9% faţă de semestrul I 2022.

PIB-ul României în trimestru II din 2023. Serie brută

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul II 2023 a fost de 377209,2 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,0% faţă de trimestrul II 2022.

Estimările seriei brute ale Produsului intern brut în variantele provizorii (1) şi (2), precum şi diferenţele dintre cele două variante sunt prezentate în tabelul următor.

Semestrul I din 2023

Produsul intern brut estimat pentru semestrul I 2023 a fost de 695766,3 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,7% faţă de semestrul I 2022.

În tabelele 6, 7 şi 8 sunt prezentate datele referitoare la Produsul intern brut în preţuri curente, indicii de volum şi indicii deflatori – serie brută şi serie ajustată sezonier – pentru trimestrul II şi semestrul I 2023

Categorii de resurse

Comparativ cu varianta provizorie, în trimestrul II 2023, dinamica PIB a scăzut cu -0,1 puncte procentuale (de la 101,1% la 101,0%) şi valoarea adăugată brută cu -0,1 puncte procentuale (de la 101,0% la 100,9%); volumul impozitelor nete pe produs s-a majorat cu 0,1 puncte procentuale.

Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat modificări mai importante în:

– Agricultură, silvicultură şi pescuit (+0.1 puncte procentuale);

– Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport (+0,2 puncte procentuale).

PIB-ul României în trimestru II din 2023. Categorii de utilizări

Modificări mai importante ale contribuţiei la creșterea PIB, între cele două estimări, au înregistrat consumul final colectiv efectiv al administraţiilor publice, de la 0,0% la +1,6% și variația stocurilor de la -4,0% la -3,9%.

Citește și Stimularea investițiilor cu impact major în economie: Anunțul făcut de Ministerul Finanțelor