Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2017-2010, aprobat

14.07.2017

Guvernul a aprobat Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2017-2020, document strategic în domeniul ocupării tinerilor. Acesta va continua măsurile și programele puse în aplicare prin Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2014-2015 elaborat ca urmare a Recomandării Consiliului către Comisie și Statele Membre privind înființarea Garanției pentru tineret și va beneficia de o finanțare de un miliard de euro.

Recomandarea Consiliului către Comisie și Statele Membre privind înființarea Garanției pentru tineret, care are drept obiectiv să asigure în mod siste­matic, pe întreg teritoriul UE, că toți tinerii sub 25 de ani primesc o ofertă de bună calitate de angajare, de continuare a educației, de intrare în ucenicie sau de efectuare a unui stagiu în termen de patru luni de la intrarea în șomaj sau de la momentul în care nu mai participă la o formă de învățământ formal.

Drept urmare, Statele Membre au avut obligația de a elabora Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret, documentul strategic în domeniul ocupării tinerilor care stabilește modul în care Garanția pentru tineret este implementată la nivel național, rolul autorităților publice și al altor organizații, modul în care este finanțată (inclusiv utilizarea de fonduri UE), cum sunt evaluate progresele și care este calendarul. Aceasta va fi finanțată de la bugetul UE prin inter­mediul Fondului Social European (FSE) și al Inițiativei Locuri de Muncă pentru Tineri.

Astfel, în cadrul revizuirii la jumătatea perioadei a Cadrului Financiar Multianual, Comisia Europeană a propus suplimentarea alocării inițiale pentru Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” cu 1 miliard EUR în perioada 2017-2020.

Totodată, din Fondul Social European se va oferi o finanțare echivalentă de 1 miliard EUR și se preconizează ca această finanțare suplimentară să permită unui număr de aproximativ 1 milion de alți tineri să beneficieze de sprijin prin Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”.

La aprobarea Planului de Implementare a Garanției pentru Tineret 2017 – 2020 s-a avut în vedere rata crescută a șomajului în rândul tinerilor și în special a celor care nu sunt în ocupare, formare sau educație, Recomandarea Specifică de Țară, pe care România a primit-o trei ani consecutivi și care vizează măsuri de activare a tinerilor neînregistrați, precum și faptul că implementarea programului Garanția pentru Tineret este prevăzută de Programul de Guvernare 2017-2020 – Capitolul Politici publice în domeniul Muncii și Justiției Sociale, secțiunea Șanse reale pentru Tineri.

 

 

Citiți și despre: