Stiri: Energie

Planul de restructurare CE Oltenia.

Planul de restructurare CE Oltenia: Anunţul făcut de Consiliul Concurenţei

08.02.2021

Planul de restructurare CE Oltenia. Guvernul şi Consiliul Concurenţei vor continua dialogul cu Comisia Europeană referitor la cazul CE Oltenia, declanșarea investigaţiei reprezentând doar o etapă procedurală.

Planul de restructurare CE Oltenia. Ajutor de salvare

Guvernul a acordat CE Oltenia (CEO), în februarie 2020, un ajutor de salvare în sumă de 251 milioane de euro. Acesta a constat într-un aport temporar de lichidități sub formă de împrumut. Fondurile erau necesare pentru salvarea companiei aflată în dificultate economico-financiară.

Ajutorul a fost autorizat de Comisia Europeană în aceeaşi lună, compania avînd obligația ca, în termen de 6 luni, să prezinte un plan de restructurare sau să ramburseze ajutorul.

Ţara noastră a transmis Comisiei Europene planul de restructurare al societății, pentru o perioadă de cinci ani, care cuprinde:

  • măsuri tehnice și organizatorice
  • închiderea/conservarea unor capacități de producție
  • măsuri investiționale
  • măsuri organizaționale și financiare
  • măsuri de protecția mediului
  • restructurare de personal

Toate acestea însumează un cost total de 3.537,6 de milioane de euro.

Planul de restructurare CE Oltenia. Fonduri europene

Pentru implementarea planului de restructurare, CEO urmează să beneficieze de un ajutor din fonduri bugetare în valoare de 1.326,7 de milioane de euro, la care se adaugă 711 milioane de euro din Fondul de modernizare al UE.

Declanșarea procedurii de investigație este o etapă procedurală în analiza cazului, care permite Comisiei Europene să evalueze mai detaliat aspectele considerate sensibile la acest moment, din punct de vedere al normelor europene în domeniul ajutorului de stat. CE va examina în cadrul procedurii argumentele autorităților române și ale celorlalte eventuale părți interesate, pentru definitivarea planului de restructurare.

Planul de restructurare CE Oltenia. Dialogul cu Comisia Europeană

Guvernul şi Consiliul Concurenţei vor continua dialogul cu Comisia Europeană pe acest dosar complex. Având în vedere că până la sfârșitul lunii aprilie CEO trebuie să achiziționeze certificatele de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2020, este deosebit de important să se obţină acordul forului european pentru plata unui ajutor pentru acest scop. Pentru nerespectarea obligatiei de achiziție a certificatelor se aplică o penalitate de 100 euro/certificate.

Autorităţile române şi compania vor depune diligenţele necesare astfel încât efortul de restructurare să fie sprijinit nu doar de stat, ci şi de acţionarii privaţi şi creditorii societăţii. În cadrul procesului de restructurare, Complexul CE Oltenia se va concentra pe activităţile profitabile şi va reduce accelerat emisiile de CO2 prin dezvoltarea de noi capacităţi de producţie a electricităţii pe bază de gaze si energie regenerabilă (fotovoltaic). Se intenţionează ca, în aceste proiecte, să fie atraşi noi investitori alături de stat. Prioritatea pentru guvern este asigurarea viabilității CEO, accelerarea investițiilor necesare în capacități de producere a energiei pe bază de surse regenerabile de energie și gaze naturale, în contextul decarbonării sectorului de producere a energiei electrice și menținerii stabilității sistemului electroenergetic național.

Citeşte şi Cabane cu ciubăr: Destinaţii pentru Ziua Îndrăgostiților 2021