Stiri: Economie

Planul multianual de proiecte POCU, lansat de MFE

29.06.2015

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) anunță că Planul multianual de lansări de cereri de proiecte în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014 — 2020 poate fi consultat pe site-ul instituției. Documentul include și un calendar orientativ al liniilor de finanțare pentru următorii doi ani.

POCU 2014 — 2020 dispune de o alocare financiară totală de aproximativ 5 miliarde de euro, din care 4,326 miliarde de euro contribuție UE (FSE: 4,220 miliarde euro + YEI/ILMT: 105,9 milioane euro) și stabilește prioritățile de intervenție ale României în domeniul ocupării forței de muncă, al incluziunii sociale și al educației.

Obiectivul major urmărit îl reprezintă dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului și a participării la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului la servicii sociale și de sănătate.

„În următorii doi ani ne propunem să deschidem linii de finanțare în valoare de aproximativ 751.400.000 euro în 2015 și de 1.862.844.134 euro în 2016, în vederea sprijinirii ocupării forței de muncă, a incluziunii sociale, a  educației și a formării. Puteți urmări pe site-ul MFE planificarea acestora. Vreau să vă reamintesc faptul că, pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, MFE a întreprins o serie de măsuri care vizează modernizarea și eficientizarea comunicării cu beneficiarii, dar și asigurarea deplinei conformități cu prevederile regulamentelor aplicabile. Mare parte a schimbărilor aduse cadrului de implementare a fondurilor europene în 2014-2020 urmăresc simplificarea procedurilor de finanțare. Noua perspectivă financiară prevede facilitarea accesului la fondurile europene, astfel încât și mai mulți beneficiari să fie încurajați să pregătească proiecte pentru utilizarea acestor resurse. Consider, în baza experienței anilor trecuți, că avem nevoie de o mai bună coordonare în ceea ce privește capacitatea administrativă la nivelul administrației publice, dar și a beneficiarilor”, a declarat Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica.