Stiri: IT&C

Planul naţional de dezvoltare a infrastructurii NGN, aprobat de Guvern

08.06.2015

Executivul a aprobat săptămâna trecută, printr-o Hotărâre de Guvern, Programul pentru implementarea Planului naţional de dezvoltare a infrastructurii NGN (Next Generation Network), al cărui obiectiv este reprezentat de dezvoltarea de reţele de comunicaţii electronice de generaţie nouă cu acoperire naţională.

În acest scop, va fi promovată construirea de reţele de comunicaţii în bandă largă cu acoperire naţională şi cu o largă răspândire a punctelor de distribuţie, cât mai aproape de utilizatorul final şi cu niveluri adecvate de simetrie şi interactivitate, pentru a garanta o transmitere cât mai bună de informaţii în ambele sensuri.

Prin Programul pentru implementarea Planului naţional de dezvoltare a infrastructurii NGN se are în vedere definirea şi planificarea măsurilor politice şi administrative care să stimuleze dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii electronice de nouă generaţie de mare viteză în bandă largă şi de penetrare a serviciilor de acces din România până la nivelul asumat în cadrul Strategiei Naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020.

La nivelul Uniunii Europene, se doreşte ca până în anul 2020 să se ajungă la o viteză crescută de acces la internet de minimum 30 MBps pentru toate gospodăriile, iar cel puţin 50% dintre gospodării să aibă conexiuni de acces la internet cu viteza de peste 100 MBps.

Sumele necesare implementării Programului pentru implementarea Planului naţional de dezvoltare a infrastructurii NGN (Next Generation Network) vor fi asigurate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020, fonduri private şi contribuţie publică naţională asigurată de la bugetul de stat şi bugetele locale, după caz, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari.

Programul pentru implementarea Planului naţional de dezvoltare a infrastructurii NGN face parte din Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020. Documentul preia şi adaptează la situaţia ţării noastre elementele Agendei Digitale pentru Europa.