Stiri: Social

Planul Național pentru Implementarea Garanției pentru Copii

Planul Național pentru Implementarea Garanției pentru Copii: Ce anunț a făcut Guvernul?

01.11.2023

Planul Național pentru Implementarea Garanției pentru Copii. Guvernul a aprobat Memorandumul privind Planul Național de Acțiune pentru Implementarea Garanției pentru Copii, ale cărui măsuri sunt corelate cu cele incluse în ”Strategia Națională pentru copii 2023-2027”, adoptată recent de Executiv.

Prevenirea și combaterea excluziunii sociale

Acest program care va fi aplicat în România – Garanția pentru Copii – a fost instituit la nivel european în anul 2021. Obiectivul său îl constituie prevenirea și combaterea excluziunii sociale prin garantarea accesului copiilor aflați în dificultate la un set de servicii esențiale, contribuind astfel la susținerea drepturilor acestora prin combaterea sărăciei și promovarea egalității de șanse.

Planul Național pentru Implementarea Garanției pentru Copii. Cinci servicii cheie

Cele cinci servicii cheie care trebuie garantate sunt: nutriția sănătoasă, servicii de îngrijire medicală gratuite, educația gratuită, educația și îngrijirea timpurie gratuită, condiții de locuire adecvate.

Planul național de acțiune, pregătit de România ca parte a obligațiilor care îi revin în transpunerea prevederilor Recomandării privind instituirea Garanției pentru Copii, reprezintă o reflectare a măsurilor și obiectivelor incluse deja în noua Strategie națională privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Rezultatele așteptate

Rezultatele așteptate prin implementarea Planului de Acțiune până în anul 2030 sunt următoarele:

– Scăderea numărului de copii afectați de sărăcie și excluziune socială cu cel puțin 500.000 comparativ cu anul 2021;

– Creșterea impactului măsurilor de protecție socială pentru a reduce rata de sărăcie în rândul copiilor;

– Creșterea accesului familiilor cu copii în dificultate la locuințe sociale;

– Copiii afectați de sărăcie să beneficieze de un program de sprijin alimentar adecvat la nevoile lor nutriționale;

– Creșterea ratei de cuprindere a educației timpurii, accesul mai mare la educație și sănătate pentru copii.

Deși țara noastră avea obligativitatea de a aloca 5% din FSE+ la nivelul obiectivelor specifice pentru acele măsuri care contribuie la scăderea numărului de copii afectați de sărăcie și excluziune socială, respectiv aproximativ 352 mil. euro, numai prin Programul Incluziune și Demnitate Socială, România a alocat 410,5 mil. euro.

Citește și NN Pensii are un nou CEO