PNDR 2020: Evenimente de informare pentru fermierii din judeţul Cluj

22.07.2015

În vederea promovării Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală și înregistrării de noi membri, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, va însoți caravana PNDR 2020 în județul Cluj în zilele de 23 și 24 iulie 2015.

Cu această ocazie, vor fi susținute patru conferințe de informare și prezentare a PNDR 2014 – 2020 și vor fi realizate șase vizite de lucru la proiecte finanțate prin PNDR 2007 – 2013, care reprezintă exemple de bună practică pentru investiții.

Prin intermediul caravanei PNDR 2020 se creează oportunitatea unui dialog direct cu beneficiarii fondurilor europene și cu oficialitățile cu scopul de a înțelege corect și concret mecanismul de accesare al fondurilor europene.

Pe 15 iulie, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, a anunțat lansarea sub-măsurii 4.3 ‘Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice’ — a) IRIGAȚII, a sub-măsurii 6.2 ‘Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale’ și a sub-măsurii 6.4 ‘Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole’.

În ceea ce privește sub-măsura 4.3 ‘Sprijin pentru investiții în infrastructură legate de dezvoltarea, modernizarea și adaptarea sectoarelor agricol și forestier’ — Componenta irigații, aceasta dispune de o alocare financiară totală aferentă PNDR 2014-2020 de 435.294.118 de euro (FEADR + Buget Național), respectiv de o alocare financiară aferentă sesiunii 2015 de 218.000.000 de euro (FEADR + Buget Național).

Sub-măsura poate fi accesată de organizații/federații ale utilizatorilor de apă înființate în conformitate cu legislația în vigoare, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole.

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși 1.000.000 de euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune, respectiv 1.500.000 de euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare.

 

 

Citiți și despre: