Stiri: Finante

POCA 2014-2020: A fost publicat calendarul lansărilor de proiecte

29.07.2015

Până la finele acestui an urmează să fie lansate alte șapte apeluri de proiecte pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020. Datele de lansare se găsesc în calendarul orientativ publicat de Autoritatea de Management a programului, care funcționează la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP).

Primul apel de proiecte pentru accesarea fondurilor disponibile în cadrul POCA 2014-2020 a fost lansat în mai 2015 și are, ca termen de depunere a cererii de finanțare, data de 25 august 2015. Apelul IP 1/2015 s-a adresat proiectelor care implică sprijin pentru acțiunile din Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 — 2020, anexa 3 și măsurile privind dezvoltarea capacității administrative din condiționalitățile ex-ante enumerate în Acordul de parteneriat cu România 2014 — 2020 sau în cadrul fiecărui program operațional.

Următorul apel, IP 2/ 2015, estimat a fi lansat în luna august, este destinat proiectelor care contribuie la creșterea transparenței în administrația publică, la susținerea mecanismelor administrative, la prevenirea și combaterea corupției.

Propunerile de proiecte depuse trebuie să se încadreze în Axă prioritară — 2, Obiectivul specific — 2.2. al programului.