Stiri: Social

Sistemul informatic de monitorizare electronica

Poliţia Română face angajări. Ce condiţii trebuie candidaţii să îndeplinească

04.04.2016

Poliţia Română scoate la concurs 1.900 de posturi, dintre care 1.853 vor fi ocupate prin angajări din sursă externă, iar 47 prin reîncadrări de personal. Atât la D.G.P.M.B., cât şi la inspectoratele de poliţie judeţene, toate posturile scoase la concurs sunt în specialitatea ordine publică, fiind prevăzute în cadrul secţiilor de poliţie, la formaţiunile de siguranţă publică şi patrulare.

„Îți dorești o carieră plină de provocări? Cariera de poliţist este exact ceea ce cauţi. Eşti o persoană onestă, ai o atitudine pozitivă, poţi relaționa ușor cu alte persoane, poţi să lucrezi eficient ca membru al unei echipe, dar să fii eficient şi în munca individuală, îți dorești să te perfecționezi în permanență, poţi să cântăreşti o situaţie şi să decizi asupra celui mai potrivit mod de acţiune, eşti pregătit să lucrezi în schimburi și să faci față unor situații care pot implica un grad de pericol fizic, vino și alătură-te echipei Poliției Române”, se arată într-un comunicat de presă.

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic”;

l) îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.

m) trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;

n) să dețină permis de conducere categoria „B”.