Politica de confidentialitate

Operatorul de date cu caracter personal este SC CTN Conscientia SRL, CUI RO34418300, cu sediul în Rudeni nr.18A, Mihăești, Județul Argeș, cod poștal 117473.

CTN Conscientia SRL, prin site-ul www.jurnaluldeafaceri.ro, colectează, înregistrează, organizează, stochează și utilizează datele dumneavoastră personale pentru a administra, menţine, îmbunătăţi şi obţine feedback cu privire la serviciile pe care le oferă, precum şi pentru a transmite informații, newslettere și materiale promoționale.

Prezentul angajament de respectare a confidențialității explică aspecte cu privire la confidențialitatea datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principiilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislația în vigoare, precum și de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR).

Vă asigurăm că datele dvs sunt:

 • Prelucrate în mod echitabil, legal și transparent;
 • Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă nelimitată, atâta vreme cât se îndeplinesc scopurile pentru care sunt prevăzute datele;
 • Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

 1. Pentru a furniza servicii, informații și detalii despre platforma Jurnalul de Afaceri

Colectăm date cu caracter personal pentru a putea comunica, a furniza oferte în scopuri de marketing sau a trimite dovada efectuării / implementării unor servicii. Informațiile dumneavoastră pot ajunge la noi pentru a facilita comunicarea în urma unei întâlniri, convorbiri telefonice, recomandări sau direct prin website. Informațiile colectate se referă la nume și prenume, profesie, loc de muncă, adresă de email și număr de telefon uneori.

Există situații când colectăm date cu caracter personal și de la terți – funizori, clienți, surse publice – însă de fiecare dată ne asigurăm că respectăm legislația în vigoare.

 1. Pentru a trimite newslettere

Unele dintre serviciile CTN Conscientia SRL oferă utilizatorilor posibilitatea de a primi newslettere şi alerte prin poşta electronică, existând posibilitatea ca utilizatorii să poată opta oricând pentru varianta de a nu mai primi astfel de notificări, cu un singur click pe link-ul de dezabonare din newsletter.

Pentru un nivel sporit de securitate, la sfârşitul vizitei pe site-ul nostru vă recomandăm închiderea fereastrei browser-ului în care s-a lucrat.

 Ce tipuri de date colectăm?

Colectăm date pentru a opera eficient, astfel incât să puteți beneficia de informațiile pe care le transmitem și serviciile pe care le oferim. Atunci când vi se solicită date personale, puteți refuza, însă este posibil să ne aflăm în imposibilitatea de a vă furniza un serviciu sau de a beneficia de informările noastre.

 1. Date furnizate de către dvs. Acestea pot include, cu respectarea principiului reducerii la minimum a datelor și cu dreptul dvs de a nu le furniza:
  • Numele și prenumele, adresa de email, număr de telefon
  • Profesie și locul de muncă
 1. Informații pe care le obținem atunci cand ne folosiți serviciile:
  • Informații despre dispozitivul utilizat
  • Informații despre locație. Putem culege și procesa informații despre locația dvs reală, inclusiv locația, adresa IP și informații despre dispozitive și punctele de access Wi-Fi.

Datele dumneavoastră personale pe care le colectăm sau stocăm nu vor fi prelucrate mai înainte ca dvs să vă dați acordul pentru folosirea lor în scopurile specific menționate anterior.

Principiile protecției datelor nu se aplică informaților anonime, adică informațiilor care nu sunt legate de o persoană fizică identificabilă sau identificată sau datelor cu caracter personal care sunt anonimizate astfel încât dvs nu sunteți sau nu mai sunteți identificabil. Prin urmare, această politică de confidențialitate nu vizează prelucrarea unor astfel de informații anonime, inclusiv în cazul în care acestea sunt utilizate în alte scopuri.

Utilizarea datelor cu caracter personal

Vom utiliza datele personale numai în scopul pentru care au fost colectate și vom stoca datele doar atâta timp cât contul dvs este activ sau până la retragerea consimțământului dvs.

Accesul la datele personale este strict limitat personalului nostru, conform procedurilor de lucru privitoare la protecția datelor.

Durata Stocării datelor cu caracter personal

Stocăm datele dvs cu caracter personal atâta timp cât contul dvs este activ sau până la retragerea consimțământului dvs. În virtutea dreptului de control al datelor personale pe care le avem despre dvs, puteți opta pentru ștergerea datelor, modificarea sau corectarea datelor, puteți obiecta la sau restricționa utilizarea datelor sau aveți posibilitatea accesării sau preluării datelor.

În situația în care considerați că datele dvs nu sunt prelucrate legal, aveți dretul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.