Stiri: Economie

Posibilitatea cumpărării

Posibilitatea cumpărării vechimii în muncă necesară pensionării pentru limită de vârstă a fost prelungită până la sfârșitul anului 2024

03.09.2023

Posibilitatea cumpărării vechimii în muncă necesară pensionării pentru limita de vârstă a fost prelungită până la sfârșitul anului 2024. Guvernul a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă privind reglementarea unor măsuri din domeniul pensiilor publice. Documentul prevede, printre altele, prelungirea perioadei în care se acordă posibilitatea cumpărării vechimii în muncă necesare pensionării pentru limită de vârstă, până la data de 31 decembrie 2024.

Astfel, persoanele interesate pot cumpăra vechime pentru o perioadă de cel mult 6 ani anterioară datei încheierii contractului de asigurare socială. Plata contribuţiei se poate face într-o singură tranşă sau în tranşe lunare. Cu toate, acestea, termenul limită nu trebuie să depășească data de 31 decembrie 2024.

 

Posibilitatea cumpărării vechimii în muncă

Pot cumpăra vechime în muncă cetățenii români din ţară sau din străinătate care nu sunt pensionari şi care nu au fost asiguraţi în sistemul public de pensii. Această formă de asigurare se adresează tuturor persoanelor care doresc să-și completeze stagiul de cotizare în vederea acordării pensiei pentru limită de vârstă. Acest lucru se face respectând vârsta standard de pensionare de:

  • 65 ani la bărbați
  • 63 ani la femei.

Venitul pentru care se achită contribuţia de asigurări sociale trebuie să fie cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare.

 

Legea nr. 263/2010 a fost completată cu un nou articol

Totodată, Legea nr. 263/2010 a fost completată cu un nou articol. Acest articol prevede că:

  • adeverințele eliberate de angajatori sau de către deținătorii legali de arhive
  • documentele necesare stabilirii și/sau recalculării drepturilor de pensie emise potrivit dispozițiilor legale în vigoare se certifică prin ștampilă și semnătură olografă a conducătorului entității sau a persoanei delegate în acest sens.

Ordonanța de urgență adoptată de Executiv prevede și prelungirea termenului de valabilitate al avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, al căror termen de valabilitate este 1 septembrie 2023.

Astfel, locurile de muncă încadrate în condiții deosebite de muncă, în baza avizelor a căror valabilitate a fost prelungită până la data de 01.09.2023 se consideră locuri în condiții deosebite, până la normalizarea de către angajator a condițiilor de muncă.

 

Locurile de muncă încadrate în condiții speciale

Locurile de muncă încadrate în condiții speciale, în baza avizelor obținute ca urmare a parcurgerii procedurii de reevaluare stabilită prin Hotărârea Guvernului, se mențin în aceleași condiții.

De asemenea, având în vedere că un angajat al casei teritoriale de pensii deserveşte aproximativ 1.800 de pensionari, ceea ce în condiţiile actuale este peste limita de lucru şi generează întârzieri în soluţionarea dosarelor de pensii şi nemulţumiri în rândul beneficiarilor, ținând cont și de angajamentele asumate în Planul Național de Redresare și Reziliență, a fost prelungit termenul de încadrare în categoria funcţiilor contractuale, până la data de 31 august 2024, pentru cele 1.000 de posturi prin care s-a asigurat evaluarea dosarelor de pensii în vederea recalculării.

Prelungirea acestui termen a fost necesară pentru acordarea de sprijin și în etapa următoare, care constă preluarea informațiilor din arhiva electronică a carnetelor de muncă și corelarea acestora cu datele aferente carnetelor de muncă procesate, interconectarea acestora cu baza de date deja existentă, precum și pentru recalcularea efectivă a pensiilor aflate în plată.

 

Citește și Ministerul Educației a publicat „Reperele metodologice pentru aplicarea curriculumului național la clasa a XI-a în anul școlar 2023 – 2024”