Stiri: Logistica

Poșta Română a depus cererea de compensare privind Serviciul Poştal Universal

07.07.2014

Poşta Română a înaintat ANCOM cererea de compensare privind impactul financiar al obligaţiei prestării Serviciului Poştal Universal. Cota de compensare estimată la nivelul european variază între 2,2 % şi 6,5% din cifra de afaceri anuală a operatorilor poştali desemnați ca Furnizori de Serviciu Poştal Universal.

Prin decizia autorităţii de reglemntare, Poşta Română a fost desemnată furnizor de Serviciu Poştal Universal pe teritoriul României, fiind obligată să asigure distribuţia trimiterilor poştale din sfera Serviciului Universal la tarifele şi în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare.

“În conformitate cu cadrul legal, ANCOM va analiza impactul furnizării serviciilor din sfera serviciului postal universal asupra situaţiei financiare a Poştei Române, va evalua sarcina injustă (costurile suplimentare) și va decide, la cererea operatorului poștal compensarea costului net, determinat de pierderile generate de furnizarea serviciului poștal universal”, a anunţat compania, într-un comunicat de presă.

Costul net al obligațiilor de serviciu universal se calculează ca diferența între costul net suportat de un furnizor de serviciu universal ca urmare a îndeplinirii obligațiilor de serviciu universal și costul net al aceluiași furnizor de servicii poștale, în cazul in care și-ar desfasura activitatea fără a avea obligațiile de serviciu universal.

 “Prin înaintarea raportului privind evaluarea efortului financiar suplimentar, pe care Poşta Română îl face ca urmare a prestării Serviciului Universal, ANCOM are acum la dispoziţie o bază reală în vederea evaluării şi compensării costului net, rezultat din obligaţia Poştei Române privind prestarea Serviciului Poştal Universal”, a precizat directorul general al Companiei Naţionale Poşta Română, Alexandru Petrescu.

Poşta Română este lider pe piaţa serviciilor poştale în România cu o cifră de afaceri anuală de peste 1,2 miliarde lei şi operează printr-o reţea de peste 5.600 de oficii poştale cu acoperire naţională.