Stiri: Finante

PIB-ul României în trimestrul III din 2023

Preînscrieri IMM Recover 2022: Ce fonduri sunt disponibile?

30.09.2022

Preînscrieri IMM Recover 2022. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că a început etapa de preînscriere în platforma IMM Recover pentru contractarea de granturi pentru investiții în retehnologizare (acțiunea 411 bis). Mai exact, este vorba de etapa de preînscriere pentru contractarea de granturi pentru investiții în retehnologizare destinate IMM-urilor, măsură căreia îi este alocat un buget de 300 de milioane de euro prin Programului Operațional Competitivitate.

Documente

În etapa de preînscriere, solicitanții se pot înrola în aplicația IMM Recover și pregăti documentele pentru acțiunea 4.1.1. BIS– „Investiții în activități productive” – Tip de proiect: “Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență”.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pune la dispoziția solicitanților Manualul utilizatorului pentru platforma granturi.imm.gov.ro, document care cuprinde toate informațiile tehnice pe care utilizatorii ar trebui să le parcurgă pentru depunerea aplicațiilor electronice.

Preînscrieri IMM Recover 2022. Relocarea contului

Solicitările privind relocarea contului în aplicația electronică IMM Recover pentru Acțiunea 4.1.1. BIS– „Investiții în activități productive” – Tip de proiect: “Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență”, trebuie transmise pe adresa de email: modificare.cont.immrecover@mfe.gov.ro

Lansarea apelului de proiecte este programată pentru 7 octombrie, solicitanții având la dispoziție o săptămână pentru a depune cererile.

Condițiile care trebuie îndeplinite de solicitanți

Condițiile care trebuie îndeplinite de către solicitanți, pentru a fi considerați eligibili:

  • activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data depunerii cererii de finanţare pe întreprindere, nu pe locație de implementare;
  • să fie înființați până la data de 31 decembrie 2020;
  • să nu fie considerați IMM-uri în dificultate la 31 decembrie 2021;
  • să înregistreze profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exerciţiul financiar 2021.

Eligibilitate pentru finanțare

Sunt eligibile pentru finanțare următoarele tipuri de activități:

  • modernizarea/echiparea/racordul la utilităţi publice/ eficienţă energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităţilor de producţie existente, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producţie pentru care nu este necesară obţinerea de autorizaţii de construire în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
  • dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficienţă energetică, necesare activităţii de producţie, precum şi alte achiziţii de bunuri de această natură care sunt necesare capacităţilor de producţie existente.

Citește și Ajutoare pentru rechizite 2022. MIPE alocă fonduri de 150 de milioane de lei