Stiri: Finante

Preluarea Eureko şi transpunerea planului Uniunii Pieţei de Capital, aprobate de ASF

12.11.2015

În sedinţa de ieri, Consiliul ASF a audiat o informare privind Planul de acţiune elaborat de Comisia Europeană referitor la Uniunea Pieţelor de Capital şi Lista preliminară a barierelor de natură să afecteze libera circulaţie a capitalurilor.

Grupul de lucru constituit la nivelul ASF va coopera cu reprezentanți ai BNR, ai Ministerului Finanțelor Publice și ai Ministerului Justiției, pe zonele de competență comună, în vederea coordonării efortului național de transpunere în practică a Planului de acțiune aferent Uniunii Pieței de Capital.

Totodată, membrii Consiliului au fost informați cu privire la raportul de activitate al Fondului de Garantare a Asiguraților, în perioada 1 septembrie – 30 octombrie, fiind prezentat stadiul măsurilor întreprinse pentru gestionarea situaţiei societăţii ASTRA în ceea ce priveşte preluarea evidenţelor contractelor de asigurare şi a dosarelor de daună, derularea activităţilor de constatare şi evaluare, înregistrarea cererilor de deschidere a dosarelor de daună, precum şi alte aspecte care ţin de dezvoltarea capacităţii instituţionale a Fondului.

De asemenea, Consiliul ASF a aprobat autorizarea definitivă a fuziunii Fondului de Pensii Facultative Eureko Confort, în calitate de fond absorbit, administrat de Eureko Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative SA, cu Fondul de Pensii Facultative Aegon Esenţial, în calitate de fond absorbant, administrat de Aegon Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA.

În cadrul ședinței au fost propuşi pentru avizare şi reavizare 28 agenţi în vederea desfăşurării activităţilor de marketing pentru fonduri de pensii, fiind retrase avizele pentru alţi 12 agenţi de marketing.