Stiri: Asociatii

Guvernul sprijina industria de aparare

ANEVAR are un nou preşedinte

05.01.2022

Preşedintele ANEVAR. Începând cu anul 2022, noul preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România este Radu Călin Timbuş, pentru perioada 2022-2023. Acesta l-a înlocuit pe Sorin Petre, preşedinte ANEVAR în ultimii doi ani: 2020-2021.

Acte normative

Actul normativ care reglementează activitatea de evaluare, precum şi modalitatea de organizare şi funcţionare a profesiei de evaluator autorizat în România este OG 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013. Aceste acte legislative prevăd că mandatul preşedintelui ANEVAR este de doi ani.

Fiecare preşedinte este ales cu doi ani înainte de a prelua funcţia, perioadă în care deţine funcţia de prim-vicepreşedinte ANEVAR, participând la toate şedinţele şi activităţile organizaţiei şi asigurând astfel continuitatea strategiei şi a relaţiilor de parteneriat ale asociaţiei.

Debutul mandatului său coincide cu sărbătorirea a 30 de ani de la naşterea profesiei de evaluator în România: 1992- 2022.

„Imaginea pozitivă a asociaţiei se datorează tuturor celor care, în ultimii 30 de ani, au pus temeliile acestei profesii în România, au promovat standardele, au transmis cunoştinţele din generaţie în generaţie, celor care au monitorizat şi verificat aplicarea cu bună credinţă şi în concordanţă cu toate cerinţele legale aplicabile a Standardelor şi recomandărilor, precum şi tuturor celor care, prin propriul raţionament profesional au rezolvat cu obiectivitate, transparenţă, profesionalism şi competenţă obiectivele de evaluare solicitate”, spune noul preşedinte ANEVAR.

Preşedintele ANEVAR. Este nevoie de continuitate şi de perfomanţă

Radu Timbuş subliniază că este nevoie şi de continuitate, şi de performanţă.

”Ideal ar fi să avem performanţă în continuitate. Consider că ideile inovatoare trebuie analizate de conducere, beneficiind de observaţiile tuturor reprezentanţilor profesiei. Cu siguranţă trendul se va păstra şi inovaţiile îşi vor face loc cu precădere în zona de informatizare şi digitalizare a activităţilor”, spune el.

Preşedintele ANEVAR. Experienţă

Radu Timbuş a ocupat funcţia de vicepreşedinte – preşedinte al Comisiei de pregătire profesională şi calificare între anii 2010-2011, 2012-2013, 2014- 2015, este lector ANEVAR din anul 2001 şi a fost membru al Comisiei de Etică şi Disciplină în perioada 2016-2020. În ultimii doi ani a urmărit şi a participat la elaborarea strategiei Asociaţiei din poziţia de Prim- vicepreşedinte în cadrul Consiliului director al ANEVAR.

Acesta a coordonat activitatea Centrului teritorial Cluj între anii 2007-2009, fiind şi reprezentant zonal în CD, cunoscând încă din acea perioadă specificul activităţii asociaţiei şi întreaga arie de activitate a evaluatorilor.

Radu Timbuş deţine, de asemenea, calitatea de membru acreditat ANEVAR (MAA-EPI), specializările EPI, EBM, EI şi VE (Verificator de rapoarte de evaluare) şi este evaluator recunoscut la nivel European (Recognised European Valuer – REV) de către TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations).

Noul preşedinte al ANEVAR este director ştiinţific în cadrul firmei de evaluare Eval Transilvania Consulting SRL. Activitatea sa constă în principal în coordonarea şi îndrumarea echipei de evaluare.

El a absolvit în anul 1991 Institutul Politehnic Cluj-Napoca (actuala UTCN), cu specializarea Inginer TCM, din anul 1993 activând doar în domeniul evaluării bunurilor.

Componenţa noului Consiliu director

Componenţa noului Consiliu director (cei 10 membri care alcătuiesc Consiliul director, împreună cu preşedintele în funcţie), care îi va fi alături în următorii doi ani, este:

  • Sorin Adrian Petre – preşedinte în perioada 2020-2021
  • Adrian Ioan Popa Bochiş – prim-vicepreşedinte
  • Adrian Vascu – vicepreşedinte – preşedinte al Comisiei de calificare şi atestare profesională
  • Sorana Adina Crişan – vicepreşedinte – preşedinte al Comisiei ştiinţifice şi de standarde
  • Ruse Bogdan Ruse – vicepreşedinte – preşedinte al Comisiei de evidenţă a membrilor
  • Gheorghe Vîţă – vicepreşedinte – preşedinte al Comisiei de verificare şi monitorizare
  • Dan Ivănescu – vicepreşedinte – preşedinte al Comisiei de relaţii interne şi internaţionale
  • Cristina Grigorescu – vicepreşedinte – preşedinte al Comisiei juridice
  • Cristian Dumitru Dumitriu – secretar general
  • Mădălin Moraru – trezorier.

Citeşte şi Bogdan Gabor, noul președinte al AFSRU