Stiri: Logistica

Agenția Națională pentru Sport.

Preţurile RCA pentru transportatori, în scădere

20.07.2016

Prima medie aferentă polițelor de asigurare auto obligatorie RCA încheiate pentru vehicule din categoria mijloacelor de transport de persoane, pe toate clasele bonus-malus, pe 12 luni, a scăzut în iunie cu 26% față de nivelul înregistrat în luna precedentă, după ce în luna mai consemnase o scădere de 10,8% comparativ cu aprilie, conform ASF.

Pentru prima dată de când ASF a început monitorizarea lunară a evoluției tarifelor RCA pe principalele segmente de autovehicule, prima medie RCA pentru grupa transportatorilor de persoane marchează două luni consecutive de scădere, indicând o mișcare semnificativă de reglare a pieței și de reașezare a structurii portofoliilor.

Datele sunt cu atât mai relevante cu cât în luna iunie au fost încheiate 2.218 polițe pe această grupă de vehicule, în creștere cu peste 40% față de vânzările din aprilie și mai.
Astfel, prima medie pentru mijloacele de transport de persoane s-a situat în iunie la 3.458 de lei, fiind cu 14,24% mai mare decât în iunie 2015. Evoluția primelor diferă de la un segment de vehicule la altul, în funcție de datele de risc, însă raportările către ASF arată, de exemplu, o scădere de peste 10% a primei medii RCA pentru mijloacele de transport de persoane cu până la 18 locuri în iunie 2016 față de iunie 2015. Pentru segmentul cu 18-40 de locuri, prima medie RCA a crescut în ultimul an cu 11,16%.

Confrm ASF, piața RCA a rămas mai încordată pe categoria autoutilitare/autocamioane, unde prima medie aferentă polițelor pe douăsprezece luni a scăzut în luna iunie cu 2,4% față de mai, după ce în luna mai urcase cu 8% față de aprilie. Comparativ cu luna iunie 2015, prima medie pentru această categorie de vehicule a înregistrat o creștere de 61,55%, situându-se la 3.016 lei. Pentru segmentul cuprins între 7,5 și 16 tone, prima medie RCA a fost în luna iunie de 2.207 lei, cu 11,85% mai mare decât în iunie 2015, în timp ce în cazul autoutilitarelor cu masa de până la 3,5 tone creșterea anuală a primei medii a fost de 15,4%.

La nivelul ambelor categorii de vehicule incluse în monitorizare (autoutilitare/autocamioane și mijloace de transport de persoane), pe toate clasele de bonus-malus, creșterea medie a primelor RCA în perioada iunie 2015 – iunie 2016 a fost de 52,73%, situându-se în marja plafonului de 50% stabilit prin Protocolul încheiat de ASF cu transportatorii în decembrie 2015. În luna iunie 2016, prima medie pe cele două categorii a scăzut cu 4,3% față de mai, înregistrând o corecție după creșterea de 6,1% înregistrată în mai față de aprilie.

„Analizând numai evoluția tarifelor RCA pentru vehiculele încadrate în clasa de bonus B0, raportările asigurătorilor arată pentru luna iunie 2016 o creștere de 49,74% față de iunie 2015 pentru categoria autoutilitare/autocamioane, respectiv de 46,9% pentru categoria mijloacelor de transport de persoane. La nivelul ambelor categorii, rezultă o creștere medie anuală de 46%, care se încadrează în plafonul de 50% stabilit prin Protocolul din decembrie 2015”, precizează Autoritatea.

Din controlul efectuat de ASF la cele nouă societăți autorizate să vândă polițe RCA, având ca obiect modul de determinare a categoriilor de riscuri omogene, modul și corectitudinea estimării daunei medii și a frecvenței daunelor, precum și calitatea și corectitudinea datelor și a metodelor actuariale folosite de asigurători au fost identificate neregularități în cazul societăților Carpatica Asig și City Insurance, care se află deja în programe de redresare, în timp ce în cazul Asirom a fost prelungit termenul de remediere până la 15 august 2016.