Stiri: Constructii

Prima Casa 2021: Noile conditii pentru Noua Casa 2021

Prima Casă 2021. Noile condiţii pentru Programul Noua Casă 2021

15.02.2021

Prima Casă 2021. Noua Casă 2021. Anul trecut, programul Prima Casă a fost modificat, devenind astfel programul Noua Casă. Este vorba de un program guvernamental care are drept obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la cumpătatea unei locuinţe prin contractarea de credite garantate de stat.

Pentru 2021, pentru ca programul să se poată aplica, Guvernul trebuie să aprobe plafonul de garantare, însă până la ora actuală Executivul nu a făcut niciun anunţ.

Prima Casă 2021. Noua Casă 2021. Tipuri de locuinţe şi valoarea garantării

Conform normelor programului, beneficiarii pot cumpăra în cadrul programului următoarele tipuri de locuințe:

a) locuințe noi, destinate achiziționării, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agenția Națională pentru Locuințe, pentru care documentele de recepție la terminarea lucrărilor de construcții noi s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat;

b) locuinţe consolidate, destinate achiziționării, pentru care documentele de recepție la terminarea lucrărilor de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat;

c) alte categorii de locuințe, recepționate la terminarea lucrărilor de construcții noi sau de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic, după caz, cu mai mult de 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat.

Procentul de garantare se aplică în funcție de categoria de locuință.

Prima Casă 2021. Noua Casă 2021. Plafoane Maxime ale Garanțiilor:

1) Garanție până la 60% pentru creditele pentru locuințe noi, de până la 140.000 de mii de euro. Avansul solicitat beneficiarului în cazul acestor credite este de 15%;

2) Garanție de până la 50% pentru credite pentru locuințe noi de până la 70.000 de euro. Avansul solicitat beneficiarului în cazul acestor credite este de 5%;

3) Garanție de până la 50% pentru credite pentru locuințe vechi de până la 70.000 euro. Avansul cerut beneficiarului în cazul acestor credite este de 5%.

Prima Casă 2021. Noua Casă 2021. Condiții de eligibilitate

Beneficiarii Programului pot fi persoane fizice ce îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) la data solicitării creditului garantat declară pe propria răspundere fie că nu deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția nicio locuință, indiferent de modul și de momentul în care a fost dobândită, fie că deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel mult o locuință, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafață utilă mai mică de 50 mp.

b) achiziționează în cadrul Programului o singură locuință, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condițiile legii;

c) are calitatea de împrumutat în raport cu finanțatorul.

După aprobarea finanțării, banca transmite către Fondul de Garantare solicitarea de garantare/ promisiunea de garantare prin intermediul unei aplicații web, puse la dispoziție de către FNGCIMM și atașează în aplicație următoarele documente:

Prima Casă 2021. Noua Casă 2021. Documente necesare

• Solicitare de garantare/ Solicitare de emitere a promisiunii unilaterale de creditare și Promisiunea de garantare dacă este cazul;

• Documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum și al soțului/soției, dacă este/sunt căsătorit/căsătoriți, din copie certificată;

• Declarația pe propria răspundere a beneficiarului;

• Antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sau sub semnătură privată cu dată certă;

• Extras de carte funciară privind locuința ce urmează să fie achiziționată din finanțare, eliberat cu cel mult 15 zile dinainte de dată solicitării de garantare;

• Certificatul de eficiență energetică pentru una dintre clasele A, B sau C de eficientă energetică;

• În cazul acordării unei promisiuni de garantare se atașează și promisiunea unilaterală de creditare emisă de către Bancă;

• În cazul cumpărării unui imobil care a mai făcut obiectul unei finanțări garantate din cadrul Programului, pentru care interdicția de înstrăinare a expirat, acordul emis de MFP pentru înstrăinarea locuinței cumpărate din cadrul Programului și pentru ridicarea temporară a interdicției de grevare cu sarcini a locuinței achiziționate de către vânzător.

Citeşte şi Magazine ProfiGo. Două noi unităţi, deschise în Timişoara