Stiri: Energie

Primul Summit Internațional de Eficiență Energetică are loc pe 18 noiembrie

21.09.2015

REECO organizează Primul Summit Internațional de Eficiență Energetică pentru sectorul industrial și al clădirilor din ţara noastră, în cadrul RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE. Summitul va avea loc, sub patronajul Autorităţii Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), pe data de 18 noiembrie 2015, la Sala Palatului din Capitală.

Evenimentul este organizat în contextul legislativ conferit de implementarea pachetului legislativ european energie-schimbări climatice.

„ANRE monitorizează implementarea reglementărilor privind liberalizarea pieţelor de energie în condiţiile de creştere a eficienţei energetice şi dezvoltării durabile, asigurării accesului nediscriminatoriu şi transparent la energie, cât şi protecţiei consumatorilor de energie. Având în vedere atribuţiile conferite de prevederile Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, Departamentul pentru Eficienţă Energetică din cadrul ANRE urmărește aplicarea celor mai bune practici europene în domeniu, adaptate la specificul naţional, cât şi schimbul de informaţii pe probleme de eficienţă energetică”, au afirmat organizatorii conferinţei, într-un comunicat de presă.

Creşterea eficienţei energetice este una din cele trei priorităţi naţionale, alături de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi creşterea ponderii energiei produse din surse, asumate de România în cadrul ţintelor Europa 2020 privind Energia şi schimbările climatice în cadrul Programului Naţional de Reformă (PNR) 2015

„Eficiența Energetică este vitală pentru menținerea unui avantaj competitiv si are în vedere nu doar economisirea de energie în industrie, sectorul comercial sau privat, ci oferă, de asemenea, noi modele de afaceri, sisteme de măsurare inovative a energiei economisite și noi produse care ar putea ajuta economia României în a se alinia cu alte țări dezvoltate”, au explicat organizatorii.

Evenimentul va reuni autorități, persoane-cheie din industrie și furnizori de servicii energetice – companii ESCO, pentru a discuta posibilitățile de dezvoltare din acest domeniu.

În plus, reprezentanții ANRE vor prezenta noutăţile legislative din domeniu, evenimentul punând accent și subiecte, precum: „Poate revigora eficiența energetică, investițiile în sectorul energetic?”, „Construirea clădirilor eficiente energetice: perspective, așteptări, soluții și noutăți”, „Eficiența energetică în industrie” sau „Sectorul public: orașe termoficate ale viitorului”.

Printre participanţii la summit se află și companii din sectorul eficienței energetice, precum Evinox Energy din Anglia, Fiamma Brenner Service, Lisscom, Rosenc și alții.