Petrol si gaze

Principalele prevederi ale Legii offshore

01.08.2018

Modificările legislative au nemulţumit companiile care extrag petrol din Marea Neagră. În luna iulie a acestui an a fost adoptată Legea offshore, lege care reglementează exploatarea gazelor din Marea Neagră. Proiectul a fost votat în Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, cu 175 de voturi pentru,30 împotrivă şi 30 de abţineri. Conform iniţiatorilor, aceste noi reglementări ar trebui să ajute ţara noastră să îşi reducă dependenţa energetică de Rusia, legea  nefiind încă promulgată de preşedintele României.

Principalele prevederi ale acestei legi, care ridică o serie se semne de întrebare, au în vedere impozitul pe veniturile suplimentare, tranzacţionarea pe piaţa locală a 50% din toată producţia, renunţarea la creditul fiscal, precum şi posibilitatea deducerii investiţiilor în segmentul upstream, în limita maximă de 60% din totalul veniturilor suplimentare, ceea ce a nemulţumit companiile care extrag petrol din Marea Neagră

Legea offshore va descura investiţiile

Companiile care exploatează gaze naturale în Marea Neagră au avut o reacţie dură la Legea offshore, susţinând că legea va descuraja investiţiile şi că stabilitatea și predictibilitatea regimului fiscal este o condiție esențială pentru dezvoltarea cu succes a resurselor de hidrocarburi offshore.

Declaraţia Asociaţiei Române a Concesionarilor Offshore din Marea Neagră (ARCOMN) este semnată de OMV Petrom și ExxonMobil – perimetrul de mare adâncime Neptun Deep; Lukoil, PanAtlantic Petroleum și Romgaz – perimetrul Trident; Black Sea Oil&Gas (BSOG) – perimetrele Midia și Pelican – și Petromar Resources – perimetrele Muridava și Est Cobălcescu

„Considerăm că amendamentele adoptate de Camera Deputaților vor avea un impact negativ semnificativ asupra industriei de petrol și gaze offshore din România și vor descuraja investițiile din Marea Neagră, cu consecința imediată a diminuării potențialului de producție suplimentară de hidrocarburi din zona offshore. Asociația noastră consideră că stabilitatea și predictibilitatea mediului legislativ românesc, în general și a regimului fiscal, în particular, pe întreaga perioada a contractelor de concesiune, reprezintă o condiție esențială pentru dezvoltarea cu succes a resurselor de hidrocarburi offshore”, precizează ARCOMN.

Principalele prevedere ale legii offshore

Impozitul pe veniturilor suplimentare şi deducerea investiţiilor

Legea offshore impune operatorilor să plătească impozite progresive pe venituri suplimentare. „Tranzacțiile desfășurate sub prețul de referință se impozitează la prețul de referință”, se precizează în lege. Astfel, procentele impozitului se calculează pe baza prețurilor de vânzare a gazelor naturale practicate de către titularii de acorduri petroliere în baza unei grilei de prețuri

De asemenea, în lege se prevede că „limita maximă a deducerii investițiilor în segmentul upstream nu poate depăși 60% din totalul veniturilor suplimentare”.

50% din producție trebuie vândută pe piața internă

O altă prevedere a legii precizează că 50% din toată producţia trebuie să fie tranzacţionată pe piaţa locală. Astfel, în articolul 20 al Legii offshore se arată că „prin derogare de la prevederile art. 177 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, inclusiv filialele acestora și/sau aparținând aceluiași grup de interes economic, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale pe piața angro, într-un an calendaristic, au obligația să încheie, în anul calendaristic în care livrează gazele naturale, contracte pe piețele centralizate, transparent, public și nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru vânzarea unei cantități minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală de 50% din cantitatea de gaze naturale contractate cu livrare în anul calendaristic respectiv, în calitate de vânzător.”

Renunţarea la creditul fiscal

Prin această lege se renunță la creditul fiscal. Mai exact, înainte de aprobarea acestei legi, firmele beneficiau pe toată durata concesiunii perimetrului de cadrul fiscal de la momentul în care s-a semnat acordul de concesiune.

Legea offshore, înaintate „cu rapiditate” spre promulgare

Alex Milcev, Liderul Departamentului de asistență fiscală și juridică din cadrul EY România, a explicat, într-un studiu, că titularii de acorduri petroliere din perimetrele offshore au primit, pe data de 9 iulie 2018, veşti importante din partea Parlamentului, care a înaintat spre promulgare, cu rapiditate, dar si cu  noi modificări, proiectul privind Legea offshore.

Principalele probleme ridicate sunt referitoare la modificările de ordin fiscal aduse:

– Prevederile privind creditul fiscal (care ar fi reprezentat o garanție a stabilității cadrului fiscal) au fost eliminate;

– Se introduce o impozitare progresivă a veniturilor suplimentare obţinute din vânzarea gazelor naturale extrase din perimetrele offshore;

– Se introduce posibilitatea deducerii investiţiilor în segmentul upstream, în limita maximă de 60%;

– Vânzarea gazelor naturale din perimetre offshore va trebui să se realizeze în proporţie de 50% pe piața românească

Conform acestuia, în ceea ce priveşte eliminarea creditului fiscal, trebuie menţionat că o astfel de măsură a fost concepută pentru a asigura stabilitatea şi predictibilitatea fiscală pentru titularii de acorduri petroliere pentru perimetre offshore aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a Legii. Eliminarea prevederii, aşadar, pune anumite piedici în continuarea discuţiilor şi luarea unei decizii pentru continuarea investiţiilor în proiecte pentru exploatarea gazelor naturale din perimetre offshore.

„Deși această deducere ar trebui, la nivel teoretic, să reprezinte un avantaj fiscal pentru titulari, formula de calcul detaliată în Anexa 2 la proiectul Legii offshore pare să condiționeze deducerea de luna în care s-a realizat efectiv vânzarea gazelor naturale – ceea ce reprezintă o restrângere a efectelor benefice ale acestei măsuri și o potențială limitare a avantajului fiscal aferent. Având în vedere valoarea mare a investițiilor upstream inițiale, specifică segmentului de offshore, ar trebui căutate mecanisme care să permită acordarea deducerilor pe parcursul realizării investițiilor (și nu doar la momentul vânzării propriu-zise)”, a mai spus Alex Milcev.

Venituri imense la bugetul de stat

Potrivit unui studiu Deloitte, investiţiile în sectorul hidrocarburilor din Marea Neagră vor genera, până în 2040, venituri cumulate la bugetul de stat de peste 26 miliarde de dolari şi vor aduce un plus de 40 miliarde dolari PIB-ului României, potrivit analizei independente „Contribuţia proiectelor de explorare şi producţie a hidrocarburilor din Marea Neagră la dezvoltarea economiei româneşti”. Cercetarea a fost realizată de Deloitte, la solicitarea Asociaţiei Române a Concesionarilor Offshore din Marea Neagră (ARCOMN).

Investiţiile în sectorul hidrocarburilor din Marea Neagră vor aduce, până în 2040, un plus de 40 miliarde dolari PIB-ului României

În aceeaşi perioadă, impactul asupra pieţei muncii se traduce prin susţinerea unui număr mediu anual de peste 30.000 de locuri de muncă.

Din cele 26 miliarde de dolari, cea mai mare sumă, respectiv 9,5 miliarde de dolari, va fi reprezentată de impozitul pe profitul companiilor, conform Deloitte. Din TVA şi accize, vor veni 3,7 miliarde de dolari, din contribuţiile la asigurările sociale – 6,5 miliarde de dolari, din redevenţe – 5,5 miliarde de dolari, iar 0,8 miliarde de dolari  vor proveni din impozit pe venit.