Finante

Principalele schimbări aduse de noua lege a pensiilor

01.10.2018

Modificările aduse legii pensiilor se vor aplica din anul 2021. La ora actuală, România are 5,2 milioane de pensionari. Numărul acestora urmează să crească în anii următori, motiv pentru care Guvernul, prin Ministerul Muncii, a decis că este nevoie de o schimbare a legislației privind pensiile acordate de la stat.

În acest sens, instituția a lansat un proiect de lege prin care sistemul public de pensii din România se reformează. Noua lege a pensiilor urmează să se aplice din anul 2021.

Printre modificările aduse se numără faptul că românii vor putea alege între pensie şi indemnizaţie socială minimă. De asemenea, mamele care au mai mult de trei copii beneficiază de reducerea vârstei la care se pot pensiona. O altă noutate este reprezentată de faptul că studiile post-universitare vor fi asimilate stagiului de cotizare.

În plus, la calculul pensiei vor fi luate în calcul şi veniturile obţinute din prime, bonusuri sau ore suplimentare.

Calitatea de pensionar este dobândită de persoane care au contribuit minimum 15 ani la sistemul public de pensii

De ce era nevoie de o nouă lege a pensiilor?

În nota de fundamentare a proiectului de lege a pensiilor se precizează că scopul acestuia este reprezentat de eliminarea inechităților existente în sistem. Mai exact, se are în vedere ca persoanele care au desfășurat stagiul de muncă în condiții similare şi au avut un nivel relativ asemănător de salarizare să beneficieze de pensii comparabile, indiferent de anul în care s-au pensionat.

Astfel, unul dintre principiile legii pensiilor este cel al egalităţii. Se doreşte să se asigure beneficiarilor un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte atât drepturile, cât şi obligaţiile prevăzute de lege.

Legea reglementează categoriile de pensii acordate în sistemul public: Pensia pentru limită de vârstă, Pensia anticipată, Pensia de invaliditate, Pensia de urmaș

Pensia pentru limita de vârstă

Pensia pentru limita de vârstă se acordă românilor care îndeplinesc două condiţii. Este vorba de vârsta standard de pensionare şi de stagiul minim de cotizare.

Vârsta de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei. Totodată, stagiul minim de cotizare la sistemul public de pensii este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

Vârsta de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei

Vârsta de pensionare pentru mame

Mamele care au născut și crescut până la vârsta de 16 ani cel puţin trei  copii primesc o reducere la vârsta de pensionare. Astfel, vârsta standard se reduce cu şase ani. În plus, de la al patrulea copil în sus se mai adaugă câte un an în plus de reducere.

Mamele care au trei copii pot ieşi la pensie mai devreme

Cumpărarea de vechime

Conform noii legi, persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, au posibilitatea de a „cumpăra” vechime. Perioada maximă pentru care se poate plăti vechimea este de cinci ani.

Totuşi, această facilitate este disponibilă doar pentru românii care au un stagiu de cotizare de peste 15 ani.

Pensia anticipată

Una dintre modificări priveşte pensionarea anticipată.

Pensionarea anticipată se poate realiza cu maximum cinci ani înainte de a împlini vârsta de pensionare. Această posibilitate se acordă persoanelor  care au realizat stagiul complet de cotizare.

De asemenea, cei care au cel puţin opt ani peste stagiul complet de cotizare au posibilitatea de a se pensiona pentru limită de vârstă cu cinci ani înainte de a împlini vârsta standard de pensionare.

Pensia de invaliditate

În ceea ce priveşte pensia de invaliditate, proiectul prevede redefinirea gradelor de invaliditate. Motivul este următorul: se doreşte oferirea posibilităţii ca persoanele invalide să poată desfăşura activităţi profesionale şi să poată astfel cumula pensia cu salariul.

Noile grade de invaliditate:

– Gradul I –  deficiență funcțională gravă și capacitate de muncă diminuată

– Gradul II –  deficiență funcțională accentuată și capacitate de muncă diminuată

– Gradul III – deficiență funcțională medie și capacitate de muncă diminuată

Pensia de urmaș

Pensia de urmaş se acordă copiilor şi soţului supravieţuitor. Condiţia este ca persoana decedată să fie pensionară sau să îndeplinească condiţiile pentru a beneficia de pensie.

Proiectul prevede introducerea unui nou beneficiu în cazul pensiei de urmaş. Este vorba de ajutorul pentru soțul supraviețuitor. Acest ajutor este de 25% din pensia soțului decedat şi poate fi cumulat cu propria pensie.

Cei care au dreptul atât la o pensie de urmaş, precum şi la o pensie proprie pot opta pentru cea mai avantajoasă pensie.

O persoană poate beneficia de o singură categorie de pensie

Pensia minimă

Noua lege a pensiilor mai prevede introducerea unui nou tip de pensii. Este vorba de pensia minimă. Aceasta se acordă în condiţiile în care valoarea pensiei cuvenite se află sub un anumit nivel.

Mai exact, se introduce un prag valoric sub care nicio pensie nu poate coborî.

De exemplu, pentru o persoană cu vechime în muncă de 10-15 ani, valoarea pensiei minime este de 40% din salariul minim brut. În plus, pentru fiecare an de vechime mai mare de 10 ani se mai adaugă câte 1% din salariul minim brut.

Cum se calculează pensia?

Conform noii legi, cuantumul pensiei este dat de înmulțirea Numărului Total de Puncte cu Valoarea Punctului de Referință. Din 2021, Valoarea Punctului de Referință (VPR) va fi de 75 de lei.

Începând cu anul 2022, VPR-ul se majorează anual cu rata medie anuală a inflației.

Din 2021, valoarea Punctului de Referință va fi de 75 de lei