Stiri: Finante

Actualizari Codul Fiscal 2021

Principalele schimbări fiscale din 2016

31.12.2015

Anul 2016 vine cu foarte multe schimbări, ţinând cont de faptul că începând cu 1 ianuarie se va aplica Noul Cod Fiscal. Astfel, conform ANAF, principalele modificări ale legislaţiei fiscale au în vedere reducerea TVA, majorarea taxelor locale, precum şi extinderea tipurilor de venituri pentru care se datorează asigurări sociale, pensii sau contribuţii individuale la sănătate, care în trecut nu se plăteau.

Astfel, de la 1 ianuarie 2016, TVA-ul se va reduce la 20%, în timp ce pentru cărţi, manuale, ziare, reviste, Taxa pe Valoarea Adăugată va fi 5%, cotă similară şi pentru accesul la competiţiile sportive, evenimentele culturale etc.

În ceea ce priveşte creşterile de taxe, vor exista majorări a impozitelor locale datorate de persoanele fizice pentru casele deţinute, remarcându-se majorări substanţiale pentru locuinţele folosite că sedii pentru desfăşurarea de activităţi independente.

În cazul microîntreprinderilor, conform Noului Cod Fiscal, impozitul pe venit este de 3%, iar o microîntreprindere ce înregistrează un salariat este impozitată cu o cota de 1% pentru primele 24 luni de activitate dacă asociaţii /acţionarii nu au mai deţinut titluri financiare la alte persoane juridice. Dacă societatea a fost înfiinţată pe un termen limitat, durata minimă a societăţii este de 48 luni.

Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se datorează în cota de 16%, iar dacă societatea desfăşoară activităţi din domeniul barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor, impozitul nu poate să fie mai mic de 5% din total venituri realizate.

În plus, se remarcă noua definiţie a cheltuielilor deductibile conform căreia sunt deductibile cheltuielile efectuate în scopul realizării activităţii economice, precum şi introducerea în Codul Fiscal a unei proceduri similare celei de corectare a erorilor contabile în sensul că dacă în anul curent se identifica o eroare de calcul a impozitului pe profit aferentă unui exerciţiu închis iar eroarea este nesemnificativă, corectarea se face pe seama profitului anului curent. Dacă eroarea este semnificativă se impune o corectare pe seama rezultatului fiscal al anului la care se referă eroarea.

Impozitul pe dividente

Dividendele plătite de o societate, persoană juridică română, către o altă persoană juridică română se impozitează cu procentul de 16%, însă nu se aplică impozitul pe dividende dacă persoană ce încasează dividendele deţine la societatea afiliată mai mult de 10% din capitalul social pe o perioadă mai mare de 1 an.

Începând cu 1 ianuarie 2017, impozitul pe dividende va fi în procent de 5%, conform Noului Cod Fiscal.

Taxa pe Valoarea Adăugată

Cota generală aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2016 pentru TVA este de 20%. De asemenea, se aplică următoarele cote reduse:

– cota de 9% pentru medicamente, cazarea în sectorul hotelier, alimente, servicii de restaurant şi catering.

– se extinde aplicarea cotei reduse de 5% pentru cărţi, manuale şcolare, reviste şi pentru accesul la evenimente
culturale sau sportive, accesul la muzee, case memoriale, târguri sau expoziţii.

– se păstrează cota de TVA de 5% şi pentru vânzarea de locuinţe sociale. Se modifică condiţiile de aplicare în sens favorabil cumpărătorului.

În Codul Fiscal se păstrează şi deductibilitatea limitată la 50% pentru mijloacele de transport persoane când nu sunt utilizate în mod exclusiv în activităţi economice.

Se introduce o măsură tranzitorie pentru ajustarea TVA pentru alte bunuri decât cele de capital când acestea nu mai
sunt folosite în activităţi taxabile.

Persoane fizice – impozitul pe venit

Cota generală de impozitare este de 16% existând tendinţa de extindere a categoriilor de venituri pentru care se
datorează asigurări sociale (contribuţii la pensii sau contribuţii la sănătate).

Taxele şi impozitele locale

Pentru anul 2016, persoană ce deţine o locuinţa în proprietate la dată de 31 decembrie 2015, datorează pentru aceeaşi clădire, un impozit, ce se calculează influenţat de trei parametrii. Este vorba, în primul rând de o creştere semnificativă a bazei de impozitare aferente unei suprafeţe de 1 metru pătrat de construcţie, la suma de 1.000 lei, conform art. 457 alin. (2) din Codul fiscal. Şi această valoare va fi influenţată de rangul localităţii şi de vechimea construcţiei, însă observăm că va fi o creştere de impozitare de cel puţin 6,95%, numai prin majorarea valorii de referinţă aferentă unui metru pătrat de construcţie.

În al doilea rând, procentele de impozitare pentru clădirile rezidenţiale sunt între 0,08% şi 0,2%, valoarea aplicabilă într-un an fiind stabilită de Consiliul local.

În plus, în al treilea rând intervine o impozitare diferenţiată în funcţie de scopul folosinţei respectivei locuinţe. Dacă în această se desfăşoară activităţi economice, respectiv îşi are sediul o societate sau îşi desfăşoară activitatea o persoană fizică ce practică o activitate independenţa sau este sediul declarat pentru un PFA, întreprindere individuală sau asociaţie familială, impozitele stabilite de Primărie sunt în procent între 0,2% şi 1,3%, conform art. 458 alin. (1) din Codul fiscal. Aceste procente permit majorarea impozitului cu până lanivelul de 13 ori faţă de nivelul actual. Cu toate acestea, aceste procente reduse de impozitare, dacă valoarea locuinţei a fost stabilită printr-un raport de evaluare făcut în ultimii 5 ani, respectiv dacă locuinţa a fost achiziţionată suconstruită în ultimii 5 ani.

Dacă locuinţa a fost achiziţionată sauconstruită într-o perioada anterioară mai mare de 5 ani sau dacă nu există o reevaluare în ultimii 5 ani, cota de impozit este de 2% din valoarea de referinţă determinată chiar de Codul fiscal, pornind de la o suma de 1.000 lei/metru pătrat de construcţie,

Accizele

În Noul Cod Fiscal, ee păstrează structura produselor accizabile existente şi în 2015 (accize armonizate şi accize nearmonizate).

Nivelul accizei pentru principalele produse accizabile este:

a. benzină fără plumb: 2035,40 lei pentru 1.000 litri, respectiv 2.03 bani/litru.

b. alcool etilic: 3306,98 lei/ hl alcool.

În acelaţi timp, din 2016 se elimină acciza nearmonizată de lux pentru iahturi, autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 3.000 cmc, confecţii din blănuri etc.

În ceea ce priveşte taxa pe constucţii speciale, aceasta rămâne în procent de 1%, urmând să fie abrogată cu 1 ianuarie 2017.