Stiri: Economie

Problemele și noutățile din domeniul fondurilor europene, discutate în cadrul ”Professional Corner”

06.10.2014

Pe 1 octombrie, la Oradea, a avut loc întâlnirea Professional Corner cu tema ”Probleme și noutăți în fondurile europene”. Evenimentul a fost organizat de Asociația Consultanților în Management din România (AMCOR), în colaborare cu Eurotop Consulting și BDO Business Advisory, şi a a reunit reprezentanți ai firmelor de consultanță din regiunea Nord-Vest.

Printre vorbitorii evenimentului s-a numărat Ghiulai Ana Timea, din cadrul Eurotop Consulting. Având tema ”Probleme întâmpinate în procesul de implementare a proiectelor și noutăți în perioada de programare 2014-2020”, prezentarea acesteia a scos în evidenţă informaţii despre rata de absorbție a fondurilor europene defalcată pe programe operaționale, a conținut o listare a principalelor probleme identificate în procesul de implementare a proiectelor, dar și noutățile perioadei de programare 2014-2020 comparativ cu perioada anterioară, 2007-2013.

Astfel, în urma discuţiilor, principalele probleme identificate în procesul de implementare a proiectelor se referă la domeniul achizițiilor publice, la nerespectarea termenului contractual de 45 de zile calendaristice pentru efectuarea rambursării cheltuielilor, la lipsa finanțării proprii, a prefinanțării sau a finanțărilor bancare, la birocrația excesivă, precum și la cantitatea mare de documente care trebuie pregătite la depunerea fiecărei cereri de rambursare. De asemenea, alte dificultăţi de referă la termenele prea scurte alocate răspunsurilor la cererile de clarificări, la inexistența unui calendar clar al organizării sesiunilor de depunere pentru programele de finanțare sau la problemele din programele derulate din bugetul de stat

În plus, printre noutățile din domeniu se numără termenele administrative mai scurte, reducerea sarcinii administrative asupra beneficiarilor prin dezvoltarea unui sistem de electronic de informatii, extinderea opțiunilor de simplificare de evaluare a costurilor şi introducerea opțiunilor de costuri.

În cadrul întâlnirii, rolul Asociaţiei în soluționarea problemelor și reprezentarea regiunilor în cadrul ministerelor a fost discutat de către președintele AMCOR, Sorin Caian împreună cu Gabriel Ioniță reprezentantul companiei BDO Business Advisory.