Slide

Stiri: Economie

Procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit în 2014

24.04.2015

La începutul anului, populaţia după domiciliu din mediul urban a fost de 12572 mii persoane, în scădere cu 0,4% faţă 1 ianuarie 2014, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS). Totodată, populaţia feminină la 1 ianuarie a fost de 11404 mii persoane, în scădere cu 0,3% faţă de aceeaşi dată a anului precedent.

Procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit, comparativ cu 1 ianuarie 2014 remarcându-se  scăderea ponderii persoanelor tinere (0-14 ani) şi creşterea ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste). Dacă la 1 ianuarie 2014 populaţia de 0-14 ani deţinea o pondere mai mare decât cea de 65 ani şi peste în totalul populaţiei după domiciliu, la 1 ianuarie 2015 raportul s-a inversat.

Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 99,7 (la 1 ianuarie 2014) la 103,5  persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 ianuarie 2015).

Vârsta medie a populaţiei a fost de 40,7 ani, cu 0,3 ani mai mare decât la 1 ianuarie 2014. Vârsta mediană a fost de 40,0 ani, în creştere cu 0,5 ani faţă de 1 ianuarie 2014.

La 1 ianuarie, cea mai mare pondere în totalul populaţiei o deţinea grupa de vârstă 35-39 ani (8,6%). La masculin, ponderea acestei grupe de vârstă a fost de 9,0%, iar la feminin de 8,2%.

Ponderea grupei de 0-4 ani a fost de 4,6%, mai mică decât cea a grupei de 5-9 ani (5,2%) şi a celei de    10-14 ani (5,1%).