Stiri: Agricultura

Producţia agricolă a fost una bună în anul 2014

24.07.2015

Producţia ramurii agricole a înregistrat o evoluţie pozitivă (+2,9%) în anul 2014 comparativ cu anul precedent, conform datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). Producţiile vegetală, animală şi de servicii agricole au prezentat creşteri de 2,9%, 2,5% şi respectiv de 24,3%

În structura producţiei s-au produs modificări în sensul scăderii ponderii producţiei vegetale (65,8%) şi creşterii ponderii producţiei animale (32,9%), în timp ce ponderea producţiei de servicii agricole a crescut (1,3%).

În anul 2014 comparativ cu anul 2013, ponderea culturilor de legume şi pepeni şi de fructe şi struguri a crescut cu 2,0 puncte procentuale, respectiv cu 1,4 puncte procentuale, în timp ce ponderea culturilor de cereale şi plante de nutreţ a scăzut cu 2,1 puncte procentuale, respectiv cu 0,4 puncte procentuale. Totodară, ponderea culturilor de plante uleioase se menţine constantă.

Structura valorică a producţiei animale la principalele grupe de produse prezintă mici diferenţe faţă de anul precedent. La ovine şi caprine ponderea a crescut cu 1,3 puncte procentuale, la bovine ponderea a crescut cu 0,6 puncte procentuale, iar la porcine ponderea a scăzut cu 1,8 puncte procentuale.