Stiri: Social

Producția de emisiuni educative, susţinută printr-o schemă de ajutor de stat

11.06.2015

Guvernul a aprobat, printr-o Ordonanţă de Urgenţă, unele măsuri pentru susţinerea operatorilor economici din domeniul audiovizual care produc şi difuzează emisiuni cu specific de informare, educare şi cultural de interes public.

În acest scop, Guvernul a decis că operatorii economici din domeniul audiovizual pot beneficia de finanţare în baza unei scheme de ajutor de stat al cărui buget va fi în sumă de 67,5 milioane de lei, respectiv echivalentul a 15 milioane de euro, cu posibilitatea suplimentării acestuia.

Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat este 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2016, însă va putea fi prelungită. Schema de ajutor de stat se va elabora în conformitate cu legislaţia europeană în materie de ajutor de stat şi va fi aprobată prin Hotărâre de Guvern, act normativ care va stabili criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, numărul estimativ al acestora, categoriile de cheltuieli eligibile, precum şi procedura de acordare şi monitorizare.

Un capitol al actului normativ adoptat astăzi include măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional.

Potrivit noilor reglementări, emisia pe cale radio terestră a serviciilor publice şi private de televiziune în sistem analogic, în banda de frecvenţe radio 174-230 MHz [banda VHF (very high frequency)], poate continua, cu caracter temporar, până la data de 31 decembrie 2016, atât pentru postul public de televiziune, cât şi pentru posturile private de televiziune ce emit în această bandă.

De asemenea, drepturile de utilizare a frecvenţelor radio acordate conform Legii nr. 504/2002 a audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, pentru furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune, pot fi extinse, cu caracter temporar, până la data de 31 decembrie 2016.

După acest termen, utilizarea frecvenţelor radio pentru furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune, este condiţionată de obţinerea unei licenţe de emisie în condiţiile legii. Această licenţă de emisie va fi valabilă 9 ani şi va fi acordată în condiţiile prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Decizia privind continuarea temporară a emisiei pe cale radio terestră a serviciilor publice şi private de televiziune în sistem analogic, în banda de frecvenţe radio 174-230 MHz, a fost luată având în vedere că implementarea reţelei de comunicaţii electronice necesară pentru furnizarea serviciilor publice de televiziune în sistem digital terestru este întârziată.