Logistica

Profil corporate – AQUILA

30.10.2013

Așa cum acvila este cunoscută pentru acuitatea vizuală şi pentru puterea sa, pentru noi aceste calităti se traduc prin: focus asupra nevoilor partenerilor, printr-o bună perspectivă asupra pieţei şi oportunităţilor acesteia, obiective pe termen lung, putere şi rezistenţă.

Pornind de la aceste valori, am dezvoltat treptat portofoliul de produse prin intermediul companiilor: Aquila Part Prod Com, prima companie înfiinţată în 1994, Seca Distribution, Aquila Asig-Agent de Brokeraj, Aquila Construct, Aquila Agricola, Blue Coffee Service, Nordexim Coffee Service, Standard AVD, Trigor AVD.

În prezent, punem la dispoziția partenerilor un set integrat de servicii şi produse care pot fi folosite împreună sau diferenţiat: transport intern şi extern, logistică, distribuţie, servicii de brokeraj, servicii în domeniul agricol.

De asemenea, oferim servicii de transport, distribuţie şi logistică inclusiv pe piaţa din Serbia şi Republica Moldova.

Departamentul de transport  este structurat pe două divizii: transport intern şi transport extern. Se pune astfel accent pe parteneriate pe termen lung susţinute de servicii ireproşabile şi de echipe dedicate.

Transport intern

În cadrul serviciilor de transport intern există peste 100 de camioane de mare tonaj şi mai bine de 30 camioane de mic tonaj. Există mijloace de transport dotate cu echipamente frigorifice care asigură regimul termic de transport impus de client atât pentru capacităţi de transport de 20 TO  cât şi pentru gama complexă a mijloacelor de transport de capacităţi mai mici. Livrările sunt făcute în maxim 24 de ore. Sistemul de tracking personalizat contribuie semnificativ la optimizarea activităţii. La cererea clienţilor, pentru proiecte de transport cu grad ridicat de risc, s-au instalat sisteme de monitorizare, buton panică, sisteme V1 de securizare a compartimentului marfă cu alarmare în timp real în caz de efracţie. Activitatea este coordonată şi, respectiv, implementată de o echipă consolidată şi antrenată la intervale regulate prin intermediul programelor particularizate de training organizate de către companie. Consolidarea pe acelaşi mijloc de transport a partidelor de marfă a clienţilor din portofoliu, precum şi dezvoltarea platformelor de cross-docking la nivel naţional contribuie semnificativ la reducerea costurilor partenerilor.

Principalii indicatori de performanţă ai activităţii operaţionale de transport reliefează performanţă:

  • „on time delivery” – 99,56% (număr comenzi livrate la timp/număr total livrări)
  • „POD,s return” = 99,92% (număr colectări documente confirmate client/număr total documente)

Parteneriate puternice și de încredere precum cele cu Unilever, SCA, Mars, Ferrero, BAT România, AD Pharma sau Friesland Campina sunt, de fapt, expresia perspectivei de dezvoltare-colaborare pe termen lung.

Transport extern

Divizia s-a consolidat în timp ca activitate comercială de sine stătătoare. Avem una dintre cele mai mari şi moderne flote de autocamioane din România, un departament dedicat de Customer Service alcătuit din personal cu experienţă în domeniu, beneficiile partaneriatelor cu case de expediţie şi producători de renume, experienţă în transportul intracomunitar, beneficiile rezultate în urma  condiţiilor de asigurare a unităţilor auto.

Echipele sunt specializate pe proiecte. Se oferă servicii time-definite; rutele se prestabilesc de către reprezentanţii de vânzări (folosind sofware licenţiat Map&Guide Professional). Pentru eficientizarea timpilor de tranzit, în funcţie de cerinţele proiectului, se lucrează inclusiv în echipaje de câte doi şoferi. Camioanele sunt dotate cu sisteme GPS (Quallcomm, Transics), sisteme anti-furt (PROSEGUR, Sateltrack). Planificarea transportului se realizează prin intermediul unui TMS (Transport Management System) performant.

Proiectele sunt subcontractate parţial de către parteneri precum DHL Euronet GmbH DE, Logesta Gestion de Transport ES, Quehenberger Logistics AT, DSV DK, Freja DK, Heavyteam-Spezialtransport GmbH AT.

Servicii logistice

Compania dispune de centre logisti­ce în Prahova şi Tureni. Există, de aseme­nea, alte 14 depozite contractate în marile oraşe cu acoperire la nivel naţional.

Centrele logistice permit stocarea la temperatură normală precum şi la tem­peratură controlată. Toate spaţiile cores­pund cerinţelor în vigoare referitoare la normele PSI, DVSA.

Activitatea de bază constă în: des­cărcarea şi încărcarea camioanelor de marfă, depozitarea şi managementul stocului în depozite, pregătirea comenzi­lor şi livrarea acestora către clienţi, ope­raţiuni cu valoare adaugată (etichetări, împachetări promoţionale, mixări pentru magazinele Cash & Carry, etc.).

Depozitele sunt utilate cu: Reach- Truck-uri, Stivuitoare, transpalete electri­ce şi manuale, produse de Toyota şi Jun­gheinrich.

Pentru managementul întregii activi­tăţi compania folosește Logistic Vision, Warehouse Management System inter­faţat cu SAP. WMS permite ca întreaga activitate de recepţie, pregătire comenzi, încărcare şi inventariere să se desfăşoa­re prin scanare. Indicatorii de performanţă prin inter­mediul cărora sunt monitorizate proiec­tele sunt: delivery on time, casefill, stock accuracy, locations accuracy. Permanent valoarea acestor KPI se încadrează în li­mitele cerute de clienţi. Monitorizaţi lu­nar, de foarte multe ori valoarea acestora a fost de 100 %.

Distribuţie

Am dezvoltat distribuția pentru pro­duse food și non food la nivel național pe segmentele modern trade, tradițional trade, benzinării, HoReCa cu suportul de­partamentelor specializate.

Activitatea de distribuţie este susţinută de renumele dobândit pe piaţă, acoperirea la nivel naţional, capacitatea de investiţii, colaborarea cu branduri puternice (Wrigley, Unilever, Zewa, Mars, Philips, Ferrero, Perenna, Lavazza, Demmers, Eraclea) accentul fiind pus pe nevoile partenerilor, o analiză aprofundată asupra trendurilor pieţei precum şi formarea continuă a echipei noastre.

De asemenea, a fost nevoie de o investiție permanentă în flotă. Există acum autoturisme aferente activităţii de pre-sell, autotutilitare aferente activităţii de van-sell, autoutilitare light transport mărfuri generale (MTMA<7,5 to), autoturisme specializate pentru transport băuturi, pentru transport marfă congelată şi refrigerată, autocamioane transport mărfuri generale (MTMA>7,5 to). Flota este într-o continuă evoluţie şi dimensionare, în funcţie de priorităţile de business dezvoltate de la an la an, cât şi în corelaţie cu legislaţia în continuă schimbare aferentă siguranţei circulaţiei cât şi protejării mediului. Am  investit în fiecare an în autovehicule noi, toate cu clasa de emisii poluante Euro V şi peste, dedicate tipului de activităţi, cu un impact semnificativ privind confortul conducătorului auto cât şi în calitatea serviciilor oferite clienţilor noştri.

. În ultimii trei ani s-a investit în modernizarea autospecializatelor transport frig, respectând directivele impuse de  respectarea trasabilităţii lanţului frigorific, conform normelor europene în vigoare.

Distribuţia produselor Lavazza, Eraclea şi Demmers este realizată de către firma Blue Coffee Service (www.bluecoffeeservice.ro ) pe segmentul B2B către partenerii din categoria HoReCa şi  Office precum şi pe segmentul B2C, către consumatorul final care are posibilitatea de a achiziţiona produsele, inclusiv, online (www.bluecoffeeshop.ro). În 2012 Blue Coffee a deschis la Ştefăneşti Lavazza Training Center, afiliat la Lavazza Training Center Italia.

Un rol aparte în cadrul deservirii clienţilor noştri îl are firma Nordexim Coffee Services (www.nordeximcoffee.ro). Compania activează în domeniul Vending punând la dispoziţia clienţilor aparate de vending şi produsele necesare pentru pregătirea unei game variate de băuturi calde (ceai, cafea, ciocolată, cappuccino). Beneficiile oferite sunt: montarea gratuită în sistem comodat a automatelor de băuturi calde, instalarea, verificarea şi întreţinerea automatelor de către o echipă tehnică specializată, service gratuit pe perioada contractului, aprovizionarea şi igienizarea permanentă a automatelor.

Activităţi de brokeraj

Prestăm servicii de brokeraj prin in­termediul companiei Aquila Asig Agent de brokeraj Activitatea de agent de bro­keraj persoană juridică este reglementa­tă, supravegheată şi controlată de Comi­sia de Supraveghere a Asigurărilor.

Încheierea şi negocierea contractelor de asigurare (CASCO, CMR, CTR, RCA)  pentru persoane fizice sau juridice române sau străine, gestionarea și evidențierea, urmărirea şi soluţionarea dosarelor de daune deschise în urma producerii unor riscuri cuprinse în poliţele de asigurare încheiate sunt activitățile cele mai importante ale companiei.

Aquila Construct prestează servicii în domeniul construcţiilor: construcții hale logistice la cheie, construcții civile industriale, construcții din prefabricate pe şantier, construcții clădiri administrative, demolare, lucrări terasamente, lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții, lucrări de fundații, lucrări de asfaltare, construcții depozite frigorifice, compartimentări spații comerciale și finisaje, construcții clădiri showroom, lucrări edilitare de alimentare cu apă și canalizare, lucrări îmbunătățiri funciare, închiriere utilaje și echipamente, instalare de echipamente și instalații în clădiri.

Se asigură servicii de proiectare, avize şi documentaţii tehnice pentru autorizare. Aquila Construct îşi desfăşoară activitatea în calitate de Antreprenor General cât şi prin intermediul lucrărilor în subantrepriză. Compania deţine propriul departament de mecanizare în continuă extindere cât şi numeroase echipamente de mică mecanizare.

Servicii în domeniul agricol

Prin intermediul firmei Aquila Agri­cola, ne adresăm clienților din segmentul en-gros. Avem culturi de grâu, orz, po­rumb, rapiță. Floarea-soarelui, cu precă­dere, în zona Constanţa.

Activitate în afara ţării

Cu obiective ambiţioase în privinţa calităţii serviciilor prestate, Aquila a dezvoltat activitatea de distribuţie, logistică şi transport intern şi în:

Republica Moldova – prin intermediul firmei Trigor AVD. Din 2001 până în prezent s-a dezvoltat reţeaua naţională de distribuţie ajungând să acopere tot teritoriul Republicii Moldova având contract direct cu peste 3000 de clienţi şi parteneriate cu branduri naţionale (Viorica Cosmetics şi Viantic Bio) şi internaţionale (Unilever, Kimberly-Clark, Ferrero Tchibo, Strauss, Biosphere). Începând cu 2007, firma Trigor AVD prestează servicii de Transport intern şi internaţional, iar din 2012 oferă servicii logistice pentru Coca-Cola Îmbuteliere Chişinău.

Serbia – prin intermediul firmei Standard AVD. Firma a fost înfiinţată în 2003 oferind servicii integrate de distribuţie primară şi secundară, transport şi logistică pe teritoriul Serbiei. Căutând excelenţa în afaceri, Standard AVD a dezvoltat parteneriate cu colaboratori de renume internaţional: Unilever, Ficosota Sintez, Biser Kumane, Saf. Din 2003 până în prezent şi-a dezvoltat reţeaua naţională de distribuţie ajungând să acopere tot teritoriul Serbiei având contact direct cu peste 4000 clienţi din diverse canale: HoReCa, Traditional Trade, Modern Trade, reţele de benzinării, etc. Standard AVD lucrează cu peste 30 de clienţi din retailul modern: cash&carry, hypermarketuri, supermarketuri şi discountere.