Stiri: Companii

Profit în creştere pentru Fondul Proprietatea

16.08.2018

Fondul Proprietatea a încheiat primul semestru al anului 2018 cu un profit net neauditat de 789,8 milioane lei, comparativ cu un profit net neauditat de 709,3 milioane lei aferent semestrului încheiat la 30 iunie 2017, respectiv o creştere de 11,34%.

Principalul factor care a contribuit la profitul înregistrat în primele şase luni ale anului 2018 a fost venitul brut din dividende în sumă de 532,6 milioane lei şi câştigul net aferent participaţiilor la valoarea justă prin profit sau pierdere în sumă de 293,9 milioane lei, în principal aferent OMV Petrom SA, ca urmare a evoluţiei pozitive a preţului acţiunii acestei companii în cursul perioadei, respectiv 195,4 milioane lei, creştere a preţului acţiunii de 12,1% comparativ cu 31 decembrie 2017.

Capitalurile proprii s-au ridicat la 9,781 miliarde de lei la 30 iunie 2018, în scădere cu 9,4% comparativ cu valoarea de la 31 decembrie 2017 de 10,790 miliarde de lei.

În plus, în cursul primelor şase luni ale anului 2018, Fondul Proprietarea a cumpărat un număr total de 1.361.624.192 acţiuni proprii în cadrul celui de-al nouălea program de răscumpărare, din care 775.318.592 acţiuni ordinare şi 586.305.600 acţiuni ordinare corespunzătoare GDR-urilor, reprezentând 14,6% din totalul acţiunilor emise la data de 31 decembrie 2017, pentru o valoare totală de achiziţie, excluzând costurile de tranzacţionare, de 1,272 miliarde de lei.

La finele lunii iunie, numărul total de acţiuni proprii deţinute de Fond (inclusiv GDR-uri) este de 1.454.993.708, având o valoare nominală totală de 756.596.728,16 lei (0,52 lei pe acţiune), care vor fi propuse pentru anulare în cadrul următoarelor adunări generale ale acţionarilor.