Stiri: Agricultura

Fonduri pentru zona montană 2022

Programe de sprijin pentru zona montană: Decizia luată de Guvern

05.09.2022

Warning: DOMDocument::loadHTML(): htmlParseEntityRef: no name in Entity, line: 35 in /home/jurnalul/public_html/www/wp-content/themes/jurnalul/functions.php on line 2878

Programe de sprijin pentru zona montană. În Ședința Guvernului a fost adoptată o Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin pentru zona montană. În vederea simplificării și a creșterii predictibilității procesului legislativ, trei ordonanțe de urgență au fost comasate într-un singur act normativ.

Astfel, se modifică cadrul legal care aprobă Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană, Programul de investiții pentru înființarea stânelor montane și Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană.

Programe de sprijin pentru zona montană. Plățile aferente

Programele se vor derula până la finele anului 2022, iar plățile aferente se pot realiza până la data de 29 decembrie 2023.

Ajutoarele se acordă de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Autoritatea responsabilă cu gestionarea schemelor este Agenţia Naţională a Zonei Montane.

Trei programe de investiţii

În urma aprobării acestui act normativ, se vor pune pe circuitul de avizare Hotărârile de Guvern subsecvente ce vor aplica prevederile legilor care reglementează programele de sprijin pentru zona montană. Astfel, vor putea fi finanțate trei programe de investiții pentru dezvoltarea sustenabilă a zonei montane, respectiv:

Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană, cu următoarele tipuri de investiții:

​- Investiţii în realizarea de centre de colectare a laptelui respectiv pentru colectarea și menținerea în condiții optime a cantităților de lapte colectate de la producători: capacitatea tancurilor de răcire a laptelui este de minimum 1500 litri, iar valoarea maximă eligibilă este de 500.000 lei.

​- Investiţii în realizarea de centre de prelucrare a laptelui, respectiv pentru prelucrarea şi păstrarea/depozitarea în condiţii optime a produselor rezultate urmare a prelucrării laptelui. Valoarea maximă eligibilă – 1.700.000 lei;

– Investiţii în realizarea de centre de colectare şi prelucrare a laptelui, respectiv investiție integrată cuprinzând atât componenta de colectare, cât și componenta de prelucrare a laptelui.Valoarea maximă eligibilă – 1.900.000 lei.

Programul de investiții pentru înființarea stânelor montane:

​- Investiţii în realizarea de stâne montane în vederea prelucrării laptelui şi obţinerea produselor derivate din acesta într-un spaţiu amenajat corespunzător, adăposturi pentru animale şi pentru crescătorii de animale. Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului este de 300.000 lei.

​Programul de investiții pentru înființarea stânelor montane și Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice cu următoarele tipuri de investiții:

​- Investiţii în realizarea de centre de colectare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice de cultură în zona montană, respectiv pentru colectarea, sortarea, spălarea, condiţionarea şi depozitarea în condiţii optime a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice de cultură, cu valoare totală maximă eligibilă a proiectului de 600.000 lei.

​- Investiţii în realizarea de centre de colectare şiprelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montanăîn operațiuni pentru colectarea, sortarea, spălarea, prelucrarea, condiţionarea şi depozitarea în condiţii optime a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură, cu valoarea totală maximă eligibilă a proiectului de 800.000 lei.

Programe de sprijin pentru zona montană. Beneficiari

Beneficiari ai Programelor de investiţii pot fi:

  • persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale
  • grupuri de producători
  • cooperative agricole
  • persoane juridice
  • persoanele juridice care desfăşoară activităţi în agricultură şi/sau industrie alimentară

Beneficiarii eligibili, indiferent de tipul de investiție pentru care optează, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • să își desfășoare activitatea în zona montană
  • să acceseze un singur tip de investiție o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului
  • să nu fi primit sprijin similar prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție

Citeşte şi Fonduri pentru irigaţii. Măsuri de sprijin pentru reducerea cheltuielilor