Slide

Sanatate

Programe nationale de sanatate 2022

Programe de sănătate finanţate de la bugetul de stat în 2022

01.05.2022

Pentru a beneficia de aceste programe, persoanele asigurate trebuie să efectueze controlul periodic anual, în scopul depistării precoce a bolilor cronice. Programele naţionale reprezintă un ansamblu organizat de activități și servicii, instituite prin lege în scopul prevenirii și tratării unor boli cu consecințe grave asupra stării de sănătate a populației și, în unele cazuri (SIDA, TBC), cu risc epidemiologic crescut. Activitățile profilactice și tratamentul acestor boli sunt finanțate de stat, din Bugetul statului și din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Programele naționale sunt proiectate, implementate și coordonate de Ministerul Sănătății, iar obiectivele lor sunt stabilite de aceeași instituție împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Camera Federativă a Medicilor, cu reprezentanți ai asociațiilor profesionale științifice medicale, ai clinicilor universitare, unităților de cercetare, organizațiilor neguvernamentale, sindicatelor, patronatelor, ai ministerelor și instituțiilor centrale cu rețea sanitară proprie, precum și cu reprezentanți ai populației.

Programele naţionale de sănătate se aprobă prin Hotărâre de Guvern

În fiecare an, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate propun, iar Guvernul aprobă proiectul de Hotărâre privind aprobarea programelor naţionale de sănătate. Documentul stabilește cadrul legislativ pentru continuarea activităților din cadrul programelor naționale de sănătate aflate în derulare, dar și dezvoltarea acestora pentru includerea unor noi beneficiari. Astfel, vor fi introduse noi programe și activități și se va renunța la altele care, în urma evaluării, nu și-au mai dovedit eficiența.

Ministerul Sănătăţii asigură coordonarea, derularea şi finanţarea din bugetul propriu a 13 programe şi subprograme naționale de sănătate publică, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate derulează și susţine financiar din Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate 15 programe şi subprograme naționale de sănătate curative.

Ministerul Sănătăţii asigură coordonarea, derularea şi finanţarea din bugetul propriu a 13 programe şi subprograme naționale de sănătate publică, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate derulează și susţine financiar din Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate 15 programe şi subprograme naționale de sănătate curative.

Patru mari programe

La nivel național se derulează patru mari programe de sănătate: Programul comunitar de sănătate publică, Programul de prevenire și control al bolilor netransmisibile, Programul de sănătate a copilului și familiei şi Programul de administrație sanitară și politici de sănătate.

Programul de sănătate a copilului şi a familiei şi cel de administraţie sanitară şi politici de sănătate au finanțare exclusiv de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătății.

Programul comunitar şi cel de control al bolilor netransmisibile sunt structurate în subprograme. Pentru unele subprograme există finanțare atât de la bugetul de stat, cât și din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

Programul de sănătate a copilului şi a familiei şi cel de administraţie sanitară şi politici de sănătate au finanțare exclusiv de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătății

Principalele subprograme

Programul comunitar de sănătate publică include două subprograme: Supravegherea și controlul infecțiilor HIV/SIDA şi Supravegherea și controlul tuberculozei.

Programul de prevenire și control al bolilor netransmisibile cuprinde nouă subprograme:

 • Prevenirea și combaterea bolilor cardiovasculare
 • Prevenție și control în patologia oncologică
 • Prevenție și diagnostic precoce în alte boli neurologice
 • Prevenție și control în diabet și alte boli de nutriție
 • Prevenție în patologia nefrologică și dializă
 • Prevenție și control a hemofiliei și talasemie
 • Prevenție în patologia endocrină
 • Prevenție în traumatologie și în ortopedie
 • Transplant de organe și țesuturi

Noi programe naţionale de sănătate introduse în 2022

În cadrul programelor naționale de sănătate derulate de Ministerul Sănătății s-a introdus Programul naţional de screening organizat pe baze populaționale pentru boli cronice cu impact asupra sănătății publice cu:

 • Subprogramul de screening pentru cancerul de col uterin
 • Subprogramul de screening pentru cancerul de sân
 • Subprogramul de screening pentru cancerul colorectal
 • Subprogramul de screening pentru depistarea infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D care se desfășoară în regim pilot finanțat din fonduri externe nerambursabile.

Introducerea noilor subprograme este motivată de asigurarea implementării obiectivelor prioritare ale Planului European, transpus în România prin Planul Național de combatere a Cancerului

În cadrul programelor derulate de către CNAS s-a înființat Programul naţional de PET-CT. Se realizează astfel o extindere a accesului la această investigaţie.

Programe Naţionale de Sănătate 2022. Bugetul alocat în 2022

Pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică, în anul 2022, bugetul aprobat este în sumă de 5,95 miliarde de lei, iar creditele de angajament aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 pentru implementarea programelor naționale de sănătate curative sunt în sumă de 8,59 miliarde de lei.

Pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică, în anul 2022, bugetul aprobat este în sumă de 5,95 miliarde lei

Programe Naţionale de Sănătate 2022. Bolile cuprinse în programele naționale de sănătate

Afecțiunile cuprinse în subprogramele de sănătate sunt:

 • infecția HIV/SIDA
 • tuberculoza pulmonară
 • afecțiunile cardiace care necesită proceduri de chirurgie cardiovasculară sau cardiologie intervențională și electrofiziologie
 • afecțiunile onco-hematologice (cancerele)
 • scleroza multiplă
 • unele tipuri de accidente vasculare cerebrale
 • diabetul zaharat
 • insuficiența renală cronică în stadiul uremic
 • hemofilia
 • talasemia
 • osteoporoză
 • gușa datorată carenței de iod
 • afecțiunile articulare preexistente sau dobândite care necesită endoprotezare.

Prin programele naționale se mai finanțează și efectuarea testelor specifice necesare în scopul realizării transplanturilor de organe

Cum putem beneficia de programele naționale?

Pentru persoanele asigurate, cel mai important este să efectueze controlul periodic anual, în scopul depistării precoce a bolilor cronice. În cazul suspectării existenței unei afecțiuni cronice, medicul de familie va îndruma asiguratul către un medic specialist. Acesta va confirma sau va infirma suspiciunea și va stabili dacă pacientul îndeplinește criteriile de includere în subprogram și momentul includerii acestuia, cu încadrarea în bugetul aprobat. Pentru unele programe există și listă de așteptare.

De asemenea, persoanele neasigurate pot beneficia gratuit de programele naționale de sănătate din momentul diagnosticării unei boli cuprinse în aceste programe.

Citeşte şi Cele mai bune aplicaţii care te ajută să fii sănătos