Stiri: Finante

Programele de mediu 2023

Programele de mediu 2023. Decizia luată de Guvern

25.08.2023

Programele de mediu 2023. Guvernul a aprobat Ordonanța privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor.

Perioada de realizare a programelor se prelungește

Prin actul normativ se prelungește perioada de realizare a programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, pentru îndeplinirea scopului programului cât și a obligațiilor României în sectorul de mediu, de la data de 31 decembrie 2023 până la data de 31 decembrie 2025.

Scopul programelor multianuale prioritare este îmbunătățirea infrastructurii de mediu în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la UE. În prezent, Ministerul Mediului are în derulare trei convenții în cadrul programelor prevăzute în OG nr.40/2006.

Programele de mediu 2023. Finalizarea obiectivelor de investiții

Prin finalizarea obiectivelor de investiții se are în vedere:

Ø închiderea liniei de apărare împotriva inundațiilor pe râul Ampoi;

Ø managementul regional al deșeurilor urbane și ecologizarea rampelor de deșeuri din județul Satu Mare;

Ø extinderea și reamenajarea Parcului zoologic și de agrement Turda, județul Cluj.

Convențiile încheiate în temeiul OG nr.40/20026, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, vor putea fi modificate prin acordul părților.

Citește și Managementul cazurilor de violență în școli. Anunțul făcut de Ministerul Educației