Stiri: Social

Programele UNICEF în România vor continua şi în 2018-2022

10.03.2017

Programele Reprezentanței UNICEF în România vor continua să fie derulate în perioada 2018-2022, potrivit unui Memorandum adoptat de Guvern. Astfel, UNICEF va continua să aibă un rol important în sprijinirea soluționării problemelor specifice copilului și în promovarea drepturilor copilului.

Actuala abordare a UNICEF pe plan global vizează menținerea cooperării cu Guvernele tuturor statelor, inclusiv a acelor state cu venituri înalte, în vederea asigurării mandatului universal pentru respectarea și promovarea drepturilor copilului. În acest sens, România poate beneficia de expertiza UNICEF prin derularea unor proiecte specifice cooperării cu Guvernul României, inclusiv colectarea de fonduri, din surse publice și private.

Cu toate că țara noastră a înregistrat progrese considerabile în promovarea și protecția drepturilor copilului, România continuă să se confrunte cu provocări care necesită soluții concrete cum ar fi:

– combaterea excluziunii sociale care afectează în special copiii aflați în situații vulnerabile;
prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență;

– îmbunătățirea accesului copiilor la servicii de calitate: învățământ, sănătate, asistență socială:
crearea de servicii specializate destinate celor mai sărace comunități și grupurilor vulnerabile pentru prevenirea abandonului școlar și a separării copilului de familie;

– dezinstituționalizarea copiilor și asigurarea tranziției de la îngrijirea instituțională a acestora la îngrijirea lor în continuare;

– acordarea unor forme de protecție adecvată copiilor ai căror părinți lucrează în străinătate.

Viitoarea cooperare dintre UNICEF și țara noastră cuprinde două elemente importante: continuarea sprijinului pentru soluționarea unor probleme specifice protecției copilului potrivit priorităților naționale, precum și elemente internaționale referitoare la valorificarea experienței instituțiilor române în gestionarea anumitor aspecte legate de problematica drepturilor copilului, prin facilitarea de către UNICEF a transferului de expertiză și bune practici către alte țări. Aceste proiecte de cooperare pot constitui o inițiativă deosebit de utilă în contextul campaniei de alegere a țării noastre membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU (2020-2021).