Stiri: Finante

Programul Anghel Saligny februarie 2024

Programul Anghel Saligny: 380 milioane de lei, în februarie 2024

21.02.2024

Programul Anghel Saligny februarie 2024. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a virat suma de 380.308.932,90 de lei, în vederea decontării facturilor pentru 278 de obiective finanţate prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.

Programul Anghel Saligny februarie 2024. Facturi

Facturile au fost depuse de beneficiari pentru proiecte care vizează reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere, construirea sau refacerea unor poduri, înfiinţarea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare, precum şi înfiinţarea şi dezvoltarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale.

Obiectivul programului

Modernizarea comunităților locale prin realizarea de investiții în infrastructura locală, drumuri județene și locale, infrastructura de apă și canalizare, stații de epurare a apei, extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale etc, astfel încât să se poată asigura accesul la servicii esențiale al întregii populații, creșterea calității vieții și evitarea riscului de depopulare în comunitățile subdezvoltate.

Activități și cheltuieli eligibile

Realizarea de construcții noi sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare la construcții existente și care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii de investiții:

a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei;

b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale;

c) drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților;

d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice;

e) sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale.

Citește și Tot ce trebuie să știi despre Declarația unică 2024