Stiri: Energie

Inscrieri Programul Casa Verde Fotovoltaice 2021

Programul Casa Verde 2019 panouri fotovoltaice. Anunțul făcut de AFM

05.04.2019

Programul Casa Verde 2019 panouri fotovoltaice. Administraţia Fondului pentru Mediu a aprobat, pentru prima dată, organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finanţare în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice. Sesiunea are loc în perioada 10 aprilie 2019 – 10 iulie 2019.

Programul Casa Verde 2019 panouri fotovoltaice. Scopul programului este reprezentat de:

  • creşterea eficienţei energetice
  • îmbunătăţirea calităţii aerului
  • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Programul are în vedere, mai exact, producerea de energie electrică din surse regenerabile la locuinţele situate la cel puţin 2 km faţă de reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice şi prin reducerea utilizării combustibililor convenţionali.

Programul Casa Verde 2019 panouri fotovoltaice. Finanțare

Obiectul programului îl reprezintă finanţarea cumpărării şi instalării sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante.

Programul se derulează multianual. Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Beneficiarii acestui program sunt unitățile administrativ-teritoriale cărora le-au fost aprobate dosarele de finanțare și care au încheiat un contract de finanțare nerambursabilă cu AFM în cadrul programului.

În plus, sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.

Programul Casa Verde 2019 panouri fotovoltaice. Condiții

În cadrul unei sesiuni, solicitantul poate depune o singură cerere de finanţare. În plus, pentru fiecare gospodărie se poate obţine finanţare o singură dată.

Suma alocată pentru finanțarea acestui program în anul 2019 este de 230 milioane lei.

Finanţarea nerambursabilă acordată reprezintă 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 25.000 lei inclusiv TVA, pentru fiecare sistem fotovoltaic care deserveşte o gospodărie. Finanţarea se acordă eşalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului de finanţare şi pe măsura implementării proiectului.

Citește și Se deschide primul restaurant Taco Bell din Sibiu!