Modernizarea infrastructurii de gaze naturale

Programul de iarnă pentru realizarea stocurilor Sistemului Electroenergetic Naţional, aprobat

10.11.2016

Guvernul a aprobat Hotărârea privind măsurile pentru realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN), denumit Programul de iarnă. Programul vizează funcționarea în condiții de siguranță a SEN în perioada 15 noiembrie 2016 – 15 martie 2017, cu posibilitatea prelungirii până la 31 martie, în ceea ce privește asigurarea combustibililor pentru perioada sezonului rece și a volumului de apă din lacurile de acumulare.

Stocurile necesare a fi constituite până la 15 noiembrie 2016, pentru buna desfăşurare a activităţii, odată cu începerea sezonului rece, se compun din:

– 163 de mii de tone de huilă la care se adaugă stocurile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor izvorâte din Hotărârea de Guvern nr.138/2013;
– 30 de mii de tone de păcură;
– 1.650 mil. m3 volum brut de apă în lacuri;
– 1.600 mii MWh energie electrică echivalentă în lacuri;
– 18.340.862,385 MWh stoc minim obligatoriu de gaze naturale înmagazinate în depozitele subterane;
– 25.500.000,000 MWh estimarea stocului final al ciclului de înmagazinare 2016

Valoarea stocurilor necesare pentru perioada 15 noiembrie 2016 – 15 martie 2017 este de 2.322,2 mil. lei. La programul de iarnă contribuie producătorii de energie electrică și termică în cogenerare, operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Energiei, cât și producătorii aflați în administrația Consiliilor Județele și/sau Locale.

În cadrul Programului au fost incluși toți producătorii de energie electrică și termică în cogenerare cu unități dispecerizabile.